Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

31 προσλήψεις εμπειρογνωμόνων για εκπόνηση - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

08/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων - Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές-μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης - MIS 5007902 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων - Εμπειρογνωμόνων - Πτυχιούχων Ανωτάτης Εκπαίδευσης για την εκπόνηση/συγγραφή (με απόδοση στην ελληνική και τουρκική γλώσσα) εννέα διδακτικών πακέτων (Πρόγραμμα Σπουδών και διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό), ως εξής:


2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.1] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Σίρα (Βιογραφία του Προφήτη) για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.2] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Ακαήντ (Θεμελιώδεις Αρχές του Ισλάμ) για την Γ’ τάξη Γυμνασίου.
3 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.3] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Τουρκική Γλώσσα για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.4] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Ισλαμική Ιστορία για την Γ’ τάξη Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.5] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Κορανική Καλλιγραφία για την Β’ τάξη Γυμνασίου.
4 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.6] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου.
6 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.7] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Αραβική Γλώσσα για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.8] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Θρησκευτική Μουσική για την Α’ τάξη Γυμνασίου.
8 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.9] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Κοράνιο για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο εντύπως αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier στην ταχ. διεύθυνση: Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 7ος όροφος, Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ.115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής.
Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και καταχώρησης στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Ι.Ε.Π.
Ο σφραγισμένος φάκελος της Αίτησης, πρέπει να έχει την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υποβολή αιτήματος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υπ’ αριθ. πρωτ. 7922/26.07.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης
Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων - Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης


Δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) Αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά.
β) Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο έντυπη αίτηση.
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1335168 (κ. Ειρήνη Κυριακίδη), e-mail: ierosp@iep.edu.gr &
213 1335158 (κ.κ. Σαββοπούλου & Νταούλας), e-mail: contracts.procurement@iep.edu.gr
(έως και 11-09-2019, εκτός μη εργασίμων ημερών).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-08-2019 έως και 16-09-2019 (15.00μ.μ.), (εκτός μη εργασίμων ημερών)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου