Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

31 προσλήψεις εμπειρογνωμόνων για εκπόνηση - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

08/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων - Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές-μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης - MIS 5007902 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων - Εμπειρογνωμόνων - Πτυχιούχων Ανωτάτης Εκπαίδευσης για την εκπόνηση/συγγραφή (με απόδοση στην ελληνική και τουρκική γλώσσα) εννέα διδακτικών πακέτων (Πρόγραμμα Σπουδών και διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό), ως εξής:


2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.1] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Σίρα (Βιογραφία του Προφήτη) για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.2] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Ακαήντ (Θεμελιώδεις Αρχές του Ισλάμ) για την Γ’ τάξη Γυμνασίου.
3 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.3] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Τουρκική Γλώσσα για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.4] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Ισλαμική Ιστορία για την Γ’ τάξη Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.5] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Κορανική Καλλιγραφία για την Β’ τάξη Γυμνασίου.
4 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.6] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Φικχ (Ερμηνεία Ισλαμικού Δικαίου) για τις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου.
6 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.7] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Αραβική Γλώσσα για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου.
2 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.8] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Θρησκευτική Μουσική για την Α’ τάξη Γυμνασίου.
8 Εμπειρογνώμονες με [Κ.Θ.9] για την εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο Κοράνιο για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο εντύπως αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier στην ταχ. διεύθυνση: Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 7ος όροφος, Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ.115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής.
Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και καταχώρησης στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του Ι.Ε.Π.
Ο σφραγισμένος φάκελος της Αίτησης, πρέπει να έχει την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υποβολή αιτήματος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υπ’ αριθ. πρωτ. 7922/26.07.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης
Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων - Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης


Δεν λαμβάνονται υπόψη:
α) Αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά.
β) Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο έντυπη αίτηση.
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1335168 (κ. Ειρήνη Κυριακίδη), e-mail: ierosp@iep.edu.gr &
213 1335158 (κ.κ. Σαββοπούλου & Νταούλας), e-mail: contracts.procurement@iep.edu.gr
(έως και 11-09-2019, εκτός μη εργασίμων ημερών).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-08-2019 έως και 16-09-2019 (15.00μ.μ.), (εκτός μη εργασίμων ημερών)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
23 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΓΝ Χίου
10 προσλήψεις στο Δήμο Αιγάλεω
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας στο ΕΚΚΑ
4 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
4 προσλήψεις μουσικού προσωπικού στο Δήμο Κιλελέρ
22 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης
55 θέσεις διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στη σχολή Ευελπίδων