Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

9 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης

06/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο Επταπύργιο της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 4μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:


5ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης
2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης
1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης
1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εργατών, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μνημεία Πόλης Θεσσαλονίκης.


Η κατανομή του προσωπικού στα ανωτέρω Μουσεία θα καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Γραμματεία, Επταπύργιο, Τ.Θ. 184 32, Τ.Κ. 540 03, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 310421, 2313 310422, 2313 310423 & 2313 310425.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-08-2019 έως και 16-08-2019, (08.00π.μ.-14.00μ.μ.)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΟΛ4653Π4-ΨΞΖ/document

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Έκτακτη πρόσληψη 46 κτηνιάτρων από το ΥπΑΑΤ για την πρόληψη εισόδου στην Ελλάδα της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων
31 προσλήψεις εμπειρογνωμόνων για εκπόνηση - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
7 προσλήψεις στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας
10 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
2 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας
44 προσλήψεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Καλαμαριάς
36 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών