Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

41 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

06/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα της ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ της Πράξης ΟΔΟΣ ΔΕΛΤΑ-ΠΑΛΑΜΑ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, εφόσον αυτό συνεχιστεί, υφίσταται χρηματοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλλουν, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:


5ΠΕ Αρχαιολόγοι, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας
4ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας
32ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Αρχαιολογικά Έργα, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Γραμματεία, Λουκιανού 1, Τ.Κ. 431 32, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Γαλάζιου Κωνσταντίνου ή Ορφανιώτου Νικολέττας ή Βέργου Ελένης).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).


Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Πληροφορίες στο τηλ.: 24410 61564.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-08-2019 έως και 09-08-2019
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66ΕΗ4653Π4-85Δ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Επαναπροκήρυξη θέση ναυαγοσώστη στη Σητεία
9 προσλήψεις στο Δήμο Ωρωπού
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην ΠΕ Ευβοίας
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας
12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης
Θέση υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ
Θέση υπαλλήλου στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΙΔΕΚ