Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

41 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

06/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα της ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ της Πράξης ΟΔΟΣ ΔΕΛΤΑ-ΠΑΛΑΜΑ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, εφόσον αυτό συνεχιστεί, υφίσταται χρηματοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλλουν, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:


5ΠΕ Αρχαιολόγοι, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας
4ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας
32ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Αρχαιολογικά Έργα, Ε.Ο. Δέλτα-Παλαμά Καρδίτσας Θεσσαλίας.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Γραμματεία, Λουκιανού 1, Τ.Κ. 431 32, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Γαλάζιου Κωνσταντίνου ή Ορφανιώτου Νικολέττας ή Βέργου Ελένης).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).


Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Πληροφορίες στο τηλ.: 24410 61564.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-08-2019 έως και 09-08-2019
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66ΕΗ4653Π4-85Δ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
23 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΓΝ Χίου
10 προσλήψεις στο Δήμο Αιγάλεω
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας στο ΕΚΚΑ
4 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
4 προσλήψεις μουσικού προσωπικού στο Δήμο Κιλελέρ
22 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης
55 θέσεις διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στη σχολή Ευελπίδων