Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

9 προσλήψεις στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων

16/07/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την υλοποίηση της Πράξης ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων, στο Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 29-12-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Πάτρα
1ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Πάτρα
1ΤΕ Νοσηλευτών, Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Πάτρα
2ΔΕ Φύλακες, Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Πάτρα
2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Πάτρα
1ΥΕ Καθαριότητας, Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Ψαρρού Αγγελικής (Διευθύντριας)).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 390968.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2019 έως και 22-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΓ7ΟΛΑΟ-ΚΟ0/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
22 θέσεις προσωπικού ασφαλείας και εστίασης στο γενικό νοσοκομείο Σερρών
23 προσλήψεις οδηγών και μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων στην δημοτική επιχείρηση συγκοινωνιών Ρόδου
Πρόσληψη ΤΕ Νοσηλευτή στην ΕΨΥΚΑ Νομού Θεσσαλονίκης
90 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
8 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Ορεστιάδας
10 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας
Θέση ΠΕ Δασολογίας ή Γεωπονίας ή Βιολογίας στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων