Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

11 προσλήψεις ωρομίσθιων καθηγητών Ξένων γλωσσών, Ελληνικών και Πληροφορικής στο Δήμο Αμαρουσίου

11/07/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοίνωσε την πρόσληψη έως έντεκα (11) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας οκτώ (8) μηνών για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2019-2020 με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

01 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 3 ΠΕ οκτώ (8) μηνών
02 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 1 ΠΕ οκτώ (8) μηνών
03 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ οκτώ (8) μηνών
04 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ οκτώ (8) μηνών
05 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ 1 ΠΕ οκτώ (8) μηνών
06 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΠΕ οκτώ (8) μηνών
07 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΡΩΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ οκτώ (8) μηνών
08 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΠΕ οκτώ (8) μηνών

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κλπ.). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, Προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας : 213- 2038200-202, καθημερινά, κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.), από την Παρασκευή 12-07-2019 και για δέκα (10) ημέρες, έως και τη Δευτέρα 22-07-2019. Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213-2038200-202 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου (Δημαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, ισόγειος όροφος), της Επιχείρησης (2ος όροφος Δημαρχείου), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου:
www.maroussi.gr.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Μαγνησίας
7 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής