Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις στο Δήμο Γαύδου

10/07/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Γαύδου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα Καθαριότητας του Δήμου Γαύδου που εδρεύει στην Γαύδο, Ν. Χανίων.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (Απορριμματοφόρων, χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1 άτομο
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Γενικών καθηκόντων) 1 άτομο.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γαύδου, Νήσος Γαύδος, Δημαρχείο, Τ.Κ.73001 Γαύδος Ν .Χανίων, απευθύνοντάς την στο τμήμα πρωτοκόλλου υπόψιν κου Ιωαννίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2823041101).


Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού με ενεργειακή κατεύθυνση στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
Θέση Θετικών Επιστημών στο ΙΒΟ του ΕΚΕΤΑ Βόλου
Θέση Χημικού Μηχανικού στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θέση πολιτικού μηχανικού με μεταπτυχιακό στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
2 προσλήψεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών δικτύων στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Χαλκίδας
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων