Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 ανταποδοτικές υποτροφίες για διδακτορικό από το τμήμα χημικών μηχανικών του πανεπιστημίου Πατρών

06/07/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 612/01-07-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση 2 ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Αγγελόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ / ΘΕΣΗ1(ΕΕ6.Θ16.α) & ΘΕΣΗ2 (ΕΕ6.Θ16.β)
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΠΠ ΕΕ6 του υποέργου (1) :Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική αποτίμηση τεχνολογιών αξιοποίησης παραπροϊόντων/επεξεργασμένων πρώτων υλών. Ποιο
αναλυτικά θα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις:
- Mελέτες για την υποστήριξη των τεχνολογιών αξιοποίησης των παραπροϊόντων/επεξεργασμένων πρώτων υλών τόσο οργανικής όσο και ανόργανης προέλευσης
Αντικείμενο ανάθεσης:
Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στην ΕΕ6 στα ακόλουθα παραδοτέα:
ΠΠ.ΕΕ6.Π1: Τεχνική έκθεση
ΠΠ.ΕΕ6.Π2: Δημοσίευση σε περιοδικό
Αμοιβή αναδόχου: …….7.499,97 €
Διάρκεια ανάθεσης: ……9 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: ʼμεσα, από ολοκληρώσεως των διαδικασιών


Προσόντα
1. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού ή Διαχειριστού Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγου ή Χημικού ή Βιολόγου ή Γεωπόνου, ή Φυσικού ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
4. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
5. Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα με συναφή προς τη θέση αντικείμενο
6. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή/και ανακοινώσεις/παρουσιάσεις σε συνέδρια με συναφή προς τη θέση αντικείμενο
7. Συνέντευξη


Το έργο θα υλοποιηθεί στην Ερευνητική Ομάδα Σχεδιασμού και Βελτιστοποίησης Εργοστασίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων - Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/ , μέχρι την 17/07/2019 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της
ανάρτησης).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Μαγνησίας
7 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής