Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

122 προσλήψεις στην Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΑΕ

04/07/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Ορυχείων που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

150 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
151 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
152 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
153 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ 4
154 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ) 8 ΜΗΝΕΣ 2
155 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 8 ΜΗΝΕΣ 2
156 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8ΜΗΝΕΣ 5
157 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 20
158 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 8 ΜΗΝΕΣ 11
159 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 8
160 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 8
161 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
162 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
163 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ- ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 2
164 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 ΜΗΝΕΣ 26

165 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
166 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
167 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ) 8 ΜΗΝΕΣ 1
168 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 8 ΜΗΝΕΣ 1

169 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 8 ΜΗΝΕΣ 10
170 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ 1
171 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 5
172 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 8 ΜΗΝΕΣ 2
173 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ- ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 3
174 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΡΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 8 ΜΗΝΕΣ 2
175 Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. (Κλάδος Ορυχείων) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (δ. Μεγαλόπολης) Ν. Αρκαδίας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε., ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Τ.Κ.222 00 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ' όψιν κας Κουτουζή Βασιλικής ή κας Καλαθά Αγγελικής ή κου Ηλιόπουλου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910¬25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 04/07/2019 έως και 15/07/2019
Πληροφορίες: Α. Καλαθά - Π. Ηλιόπουλος, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27910 25045 εσωτερικό 33020.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου