Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 θέσεις Χημικών ή Φυσικών, Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

18/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), που εδρεύει στον Εσταυρωμένο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Graphene Flagship Core Project 2 -GrapheneCore2, Grant Agreement:785219 (κωδ. έργου: 80554), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔ, διάρκειας έως 31-03-2020, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Χημικοί ή Φυσικοί ή Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί για ανθρωπομήνες έως 3,2, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό εκτυπώσιμων Φ/Β διατάξεων περοβσκίτη βασισμένων σε γραφενικές νανοδομές. Έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων ως δημοσιεύσιμων εργασιών στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό εκτυπώσιμων Φ/Β διατάξεων περοβσκίτη βασισμένων σε γραφενικές νανοδομές και άλλα δισδιάστατα υλικά.
- WP11 Energy Generation : Task 11.1 Subtask 11.1.2: To demonstrate planar hybrid solar cells with a stable PCE of 19% a) Fabrication and characterisation of hybrid solar cells (organic BHJ and BHJ/perovskite solar cells), enabled by GRM interfacial engineering
- WP11/SPH3:Realisation of the solar farm Subtask SH3.3.1 G-PE solar farm demonstration and characterization.
Παραδοτέα:
- Τεχνικές εκθέσεις.
- D11.2 Final progress report on solar cells, fuel cells and large-area demonstrators SH3D4 Graphene- perovskite solar park in Crete.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
2) Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε αντικείμενο ειδίκευσης συναφή με το αντικείμενο του έργου.


1ΠΕ Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Συναφούς Επιστήμης για ανθρωπομήνες έως 5,00, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης δεδομένων μετεωρολογικού σταθμού και απόδοσης ΦΒ πάρκου σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδραστικής ιστοσελίδας.
- WP11 Energy Generation: Task SH3.3 Realization of the solar farm Subtask SH3.3.1 G-PE solar farm demonstration and characterization. Design and construction of a 1 kWp solar farm in Crete made with G-PE PV and evaluation of its performance. a) Solar-farm infrastructure to accommodate G-PE panels b) Performance monitor of the solar farm including environmental data c) Comparison with other PV technologies .
Παραδοτέα:
- Τεχνικές εκθέσεις.
- Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας με παρακολούθηση σε πραγματικού χρόνου δεδομένων μετεωρολογικού σταθμού και απόδοσης ΦΒ πάρκου SH3D4 Graphene- perovskite solar park in Crete.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς Επιστήμης.


1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για ανθρωπομήνες έως 5,00, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Δημιουργία συστήματος καταγραφής μετρήσεων από διάφορα αισθητήρια ενός μετεωρολογικού σταθμού και δημιουργία αυτόνομου συστήματος εύρεσης του μεγίστου σημείου λειτουργίας ενός ΦΒ πάνελ χρησιμοποιώντας μικροεπεξεργαστή τύπου ΑRM.
-WP11 Energy Generation: Task SH3.3 Realization of the solar farm Subtask SH3.3.1 G-PE solar farm demonstration and characterization. Design and construction of a 1 kWp solar farm in Crete made with G-PE PV and evaluation of its performance. a) Solar-farm infrastructure to accommodate G-PE panels b) Performance monitor of the solar farm including environmental data c) Comparison with other PV technologies.
Παραδοτέα:
- Τεχνικές εκθέσεις / Ανάλυση λειτουργίας του τελικού συστήματος.
- Π2 Τεχνική έκθεση με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιήθηκαν για τον προγραμματισμό του συστήματος SH3D4 Graphene- perovskite solar park in Crete.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο στη διεύθυνση:
http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/10138_05062019.aspx

Πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2810 379895 (κ. Εμμανουήλ Κυμάκης),
e-mail: kymakis@staff.teicrete.gr και για το παρόν τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλ.: 2810 379116 (κ. Δήμητρα Ζεάκη), e-mail: zeaki@staff.hmu.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 20-06-2019, (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΨΟ46ΜΗ2Ι-Γ5Θ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου