Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

12 προσλήψεις για τις μαθητικές κατασκηνώσεις Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

16/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής ανακοίνωσε την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής το καλοκαίρι του 2019, και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (έντυπο Σ.Ο.Χ 1)
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
4) Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται).
5) Βεβαίωση εμπειρίας και γνώσης για αντίστοιχες ειδικότητες (αν υπάρχει) .
6) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ανεργία (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα ανεργίας).
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8) Βεβαίωση φοίτησης σε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (για φοιτητές)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (που αναφέρονται ανωτέρω) να την υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 21-06-2019 και ώρα 14:00μ.μ. με τους παρακάτω τρόπους:

• Αυτοπροσώπως
• Με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή.
• Ταχυδρομικώς επί αποδείξει και μέχρι την Παρσκευή 21-06-2019 και ώρα :00μ.μ. στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής ( 22ας Απριλίου 6Β , Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος ) Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας ή και περισσότερων κατηγοριών προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ) στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και στην ιστοσελίδα : http://dipe.chal.sch.gr/


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου