Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

10 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας

11/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργων (JCB), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας
1ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργων (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας
1ΔΕ Οδηγός Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας
1ΔΕ Οδηγός Γ’ +Ε’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας
6ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Δήμος Βέροιας, Γραφείο Προσωπικού, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 591 00, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Χαριτίνης Παλαμούτη).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23313 50533.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2019 έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6495Ω9Ο-40Π/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
13 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Σύρου
4 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Ρεθύμνου
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αγίου Νικολάου
9 προσλήψεις Μουσικού Προσωπικού στο Δήμο Λαμίας
2 προσλήψεις στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης
11 προσλήψεις Μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Αριστοτέλη
2 προσλήψεις ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Δήμο Αθηναίων