Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

13 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στη σχολή προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών

11/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που εδρεύει στο Δ. Ζωγράφου-Γουδή Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ και ωριαία αποζημίωση, με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης, ανά εκπαιδευτή, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων-Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Σύγχρονα Συστήματα Πληροφορικής-Λειτουργικά Συστήματα για 50 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή
1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Δίκτυο Υπολογιστών για 100 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή
1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Γλώσσα Προγραμματισμού (JAVA) για 180 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή
1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Γλώσσα Προγραμματισμού (PHP) για 130 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή
1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Δομές Δεδομένων για 100 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή
1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Βάσεις Δεδομένων-SQL για 280 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή
1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Aνάλυση Συστημάτων για 120 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή
1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Ασφάλεια Η/Υ για 70 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή
1ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Τεχνολογία Διαδικτύου-Aνάπτυξη Δικτυακών Τόπων με DOT.NET τεχνολογίες για 228 ώρες διδασκαλίας (Α’+Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή
4ΠΕ ή ΤΕ με διδακτορικό δίπλωμα PHD για το μάθημα: Πτυχιακή Εργασία(Αντικείμενα με α/α: 3, 4,6 και 9) για 200 ώρες διδασκαλίας (Β’) εξάμηνο, Ζωγράφου-Γουδή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω κρατικού ταχυδρομείου στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Στρατόπεδο ΖΟΡΜΠΑΣ, Μ. Αλεξάνδρου 2-4, Ζωγράφου-Γουδή, Τ.Κ. 157 73, Αθήνα Αττικής.
Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, με ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο: 18-06-2019.


Στην αίτηση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας, μαζί με μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τους ίδιους τους υποψήφιους και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής είτε από το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα είτε από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην αίτηση θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο η διαθεσιμότητά του σε εβδομαδιαία βάση και ότι είναι σε θέση να αναλάβει έργο και να είναι στη διάθεση της Σχολής σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική περίοδο - ώρα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της παρ. 8 της παρούσας Το έντυπο της αίτησης του Παραρτήματος Α θα παραλαμβάνεται από τη Σχολή.
Η Σχολή - ΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας, που προκηρύσσονται, για οποιοδήποτε μάθημα, κατά την κρίση της, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7496733 & 210 7496344, (εργάσιμες ημέρες από 08.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-06-2019 έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΠ46-ΟΗΑ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Μαγνησίας
7 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής