Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

23 προσλήψεις στο Δήμο Ερμονίδας

11/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Κρανίδι Αργολίδας
1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρου - ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄), Κρανίδι Αργολίδας
1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα φορτωτή - ομάδας Β΄ τάξης Δ΄), Κρανίδι Αργολίδας
1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (ισοπεδωτή ομάδας Ζ’ τάξης Γ’), Κρανίδι Αργολίδας
16ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Κρανίδι Αργολίδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Δήμος Ερμιονίδας, Γραφείο Προσωπικού, Μ. Μερκούρη 11, Τ.Κ. 213 00, Κρανίδι Αργολίδας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Πολυξένης Γκούμα ή Κοσμά Γαλανού).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27543 60019 & 27543 60020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣ7ΕΩΡΡ-Β1Η/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Μαγνησίας
7 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής