Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

26 προσλήψεις στη Διεύθυνση Δασών Χανίων

11/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων, που εδρεύει στη Χρυσοπηγή της ΠΕ Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Δασολόγοι, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων,
Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων
1ΠΕ Βιολόγος, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων,
Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων
2ΤΕ Δασοπόνοι, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων,
Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων
2ΔΕ Ειδικοί Δασικής Προστασίας, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων
1ΔΕ Χειριστής Η/Υ, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων,
Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων
1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων
2ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων
4ΥΕ Φύλακες, Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων
6ΥΕ Μεταφορείς με Ζώα (Αγωγιάτες), Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων
5ΥΕ Εργάτες-τριες (Δασεργάτες), Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων - Εθνικό Πάρκο (Δ. Σφακίων, Δ. Χανίων, Δ. Καντάνου - Σελίνου & Δ. Πλατανιά) Ν. Χανίων.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων θα απασχοληθούν αποκλειστικά εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς στα φυλάκια Αγίου Νικολάου, Σαμαριάς και Αγίας Ρουμέλης με καθήκοντα την προστασία του τοπίου, των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων καθ' όλο το μήκος του Δρυμού.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την ειδικότητα ΥΕ Μεταφορέων με Ζώα θα απασχοληθούν στη δια των ημιόνων μεταφορά υλικών και εφοδίων για την υποστήριξη εργασιών, σε όλο το μήκος του Δρυμού καθώς και στη μεταφορά τραυματιών και ασθενών προς τους χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, Τ.Κ. 731 00, Χανιά Κρήτης, (υπόψη κ. Μαθιουδάκη Καλλιόπης).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 84212, fax: 28210 92287.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2019 έως και 18-06-2019 (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΓΠΤΟΡ1Θ-ΘΞ4/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Μαγνησίας
7 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής