Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού στην οικονομική υπηρεσία του πολυτεχνείου Κρήτης

11/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ιδρύματος και την επίτευξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82083 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Καλλίθρακα Κόντο Νικόλαο, που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, πλήρους απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Οικονομική Υπηρεσία Πολυτεχνείου Κρήτης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη των εργασιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, που συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω δραστηριότητες:
• Έλεγχος τεκμηρίωσης πρωτογενών αιτημάτων προμηθειών
• Διενέργεια διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων
• Γραμματειακή υποστήριξη επιτροπών διαγωνισμών
• Καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημα
• Τήρηση αρχείου προμηθειών/διαγωνισμών
• Ενημέρωση εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
• Σύνταξη καταστάσεων πληρωμής συμβάσεων
• Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
• Συνεργασία με σχολές / υπηρεσίες (οργανωτικές μονάδες)
• Κατάρτιση πινάκων π/υ (Αναμορφώσεις)
• Καταχώρηση Π/Υ στο μηχανογραφικό σύστημα
• Στατιστικές δημοσιονομικές αναφορές
• Αιτήματα χρηματοδότησης
• Επικοινωνία με ΥΠΠΕΘ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
• Εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε εργασίες οικονομικής διαχείρισης και διοικητικής υποστήριξης, συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο Πρόταση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:
Πρόταση κου/κας ……………….
Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12787/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην ταχ. διεύθυνση:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Μ.Ο.Δ.Υ Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης, (υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, κ. Μπόνια Αρετή).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 37073 (κ. Μπόνια Αρετή), e-mail: abonia@isc.tuc.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 20-06-2019, (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΣΨΟ469Β6Ν-4Φ2/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Μαγνησίας
7 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής