Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

14 προσλήψεις στον ΑΗΣ Ρόδου της ΔΕΗ

10/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ
Ρόδου που εδρεύει στην Σορωνή - Ρόδου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


201 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Α/Σ 8 Μήνες (ημερήσιοι) 2
202 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 8 Μήνες (ημερήσιοι) 2
203 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών 8 Μήνες (ημερήσιοι) 1
204 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές στο σύστημα Κατεργασίας Ύδατος) 8 Μήνες (βάρδια) 2
205 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής 8 μήνες 1
206 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών - Γραμματέων) 8 μήνες 1
207 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Φύλακας 8 Μήνες (βάρδια) 1
208 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΥΕ Εργάτες/τριες 8 μήνες 4


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85100 - ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κας Καραμάργιου Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410- 41437, 49004) ή κας Γιαλλουράκη
Χρυσοβαλάντου (τηλέφωνα Επικοινωνίας 22410- 49021).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΠΕ Αρχαιολόγων στο Μεσολόγγι
2 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάτων
2 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου
50 προσλήψεις ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
27 προσλήψεις στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας από τον ΔΕΔΔΗΕ
2 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Κεφαλλονιάς
21 προσλήψεις Συντηρητών και εργατών στις Πρέσπες