Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

14 προσλήψεις στον ΑΗΣ Ρόδου της ΔΕΗ

10/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ
Ρόδου που εδρεύει στην Σορωνή - Ρόδου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


201 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Α/Σ 8 Μήνες (ημερήσιοι) 2
202 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 8 Μήνες (ημερήσιοι) 2
203 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών 8 Μήνες (ημερήσιοι) 1
204 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές στο σύστημα Κατεργασίας Ύδατος) 8 Μήνες (βάρδια) 2
205 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής 8 μήνες 1
206 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών - Γραμματέων) 8 μήνες 1
207 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΔΕ Φύλακας 8 Μήνες (βάρδια) 1
208 ΑΗΣ Ρόδου Σορωνή - Ρόδου (Δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου ΥΕ Εργάτες/τριες 8 μήνες 4


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85100 - ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κας Καραμάργιου Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410- 41437, 49004) ή κας Γιαλλουράκη
Χρυσοβαλάντου (τηλέφωνα Επικοινωνίας 22410- 49021).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Στέλεχος υποστήριξης τμήματος εκδόσεων και βιβλιοθήκης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
22 προσλήψεις στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά
Θέση υποψήφιου διδάκτορα Μηχανολόγου Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
59 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο
Θέση Φυσικού στο ΙΒΟ του ΕΚΕΤΑ Βόλου
3 προσλήψεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων στο ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων
3 προσλήψεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Κέρκυρας