Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

26 προσλήψεις για τη φύλαξη των κτηρίων του ΥΠΠΕΘ

04/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στο νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης


100 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου στο δήμο Αμαρουσίου) Μαρούσι (Δ. Αμαρουσίου) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες
101 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου στο δήμο Αθηναίων) Αθήνα (Δ. Αθηναίων) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες
102 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου στο δήμο Πειραιά) Νέο Φάληρο (Δ. Πειραιά) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες


103 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για τις ανάγκες φύλαξης των Κατασκηνώσεων στον ʼγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης στο δήμο Μαραθώνα) ʼγιος Ανδρέας Νέας Μάκρης (Δ. Μαραθώνα)
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες
104 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου στο δήμο Αμαρουσίου) Μαρούσι (Δ. Αμαρουσίου) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 11
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες
105 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου στο δήμο Αθηναίων) Αθήνα (Δ. Αθηναίων) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 3
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες
106 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου στο δήμο Πειραιά) Νέο Φάληρο (Δ. Πειραιά) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 2
Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες
107 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (για τις ανάγκες φύλαξης των Κατασκηνώσεων στον ʼγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης στο δήμο Μαραθώνα) ʼγιος Ανδρέας Νέας Μάκρης
(Δ. Μαραθώνα) Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 3 Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 Αμαρούσιο, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου υπόψη κκ ʼννας-Μαρίας Φουντή και Γουσταύου Σάμιου (τηλ. επικοινωνίας : 2103442345, 2103443226 αντίστοιχα).
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΠΕ Πληροφορικής στην ΑΕ ΟΤΑ του Δήμου Αθήνας
4 προσλήψεις στο Δήμο Αθήνας
11 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Κατερίνης
202 προσλήψεις στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης
4 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ακτίου Βόνιτσας
πρόσληψη ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου στην περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας