Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

20 προσλήψεις στον οργανισμό παιδικής αγωγής και άθλησης Γιάννης Γάλλος της Καλλιθέας

17/04/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & ’θλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’, που εδρεύει στην Καλλιθέα της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & ’θλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’/Δ/νση ’θλησης, Καλλιθέα Αττικής
7ΥΕ Καθαριστές-τριες, ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & ’θλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’/Δ/νση ’θλησης, Καλλιθέα Αττικής
3ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & ’θλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’/Δ/νση ’θλησης, Καλλιθέα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & ’θλησης ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ.785 14, Τ.Κ.176 03, (υπόψη κ.κ. Τσιακμάκη Αγγελικής και Χαμάκου Παναγιώτας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9598555.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-04-2019 έως και 24-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΚΑΟΛΨΦ-2Γ3/document

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης
3 προσλήψεις στην ΕΦΑ Σερρών για την Αμφίπολη
4 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής
11 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αργολίδας
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομικού στο ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας
4 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Λαμίας και Δομοκού
10 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΓΝ Λακωνίας