Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Θέσεις γεωπόνου και γεωτεχνίτη στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ

14/04/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Η ικανότητα γενοτύπων καλαμποκιού να αξιοποιούν τις διαθέσιμες εισροές σε ατομικό επίπεδο και η αναζήτηση κατάλληλων μυκορριζικών εμβολίων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τσιάλτα, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. διάρκειας έως τις 27-06-2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Γεωπόνος με σύμβαση έως και 27-09-2021, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Παροχή βοηθητικού έργου στην εγκατάσταση πειραματικών αγρών, στη λήψη δειγμάτων φυτών και εδάφους, στη λήψη μετρήσεων-παρατηρήσεων στο πεδίο, στην ανάλυση φυτικών ιστών, εδαφών και μυκορριζών στα πλαίσια των ενοτήτων εργασίας ΕΕ4: Αξιολόγηση εμπορικών υβριδίων καλαμποκιού σε δύο επίπεδα φωσφόρου, ΕΕ9: Αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού σε δύο επίπεδα φωσφόρου και ΕΕ12: Τελική αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού σε συνθήκες γεωργικής πράξης (on-farm testing).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο Γεωπονίας-Κατεύθυνση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
- Κάτοχος ή φοιτητής προγράμματος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή (η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Τμήματος)
- Καλή γνώση Αγγλικής (Β2).


1 Γεωτεχνίτης (Τεχνικό Προσωπικό) με σύμβαση έως και 27-06-2021, ΔΔ Μουριών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Λήψη δειγμάτων εδαφών και φυτικού υλικού στα πλαίσια των ενοτήτων :
ΕΕ4: Αξιολόγηση εμπορικών υβριδίων καλαμποκιού σε δύο επίπεδα φωσφόρου
ΕΕ9: Αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού σε δύο επίπεδα φωσφόρου
ΕΕ12: Τελική αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού σε συνθήκες γεωργικής πράξης (on-farm testing).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Απολυτήριο Aμερικάνικης Γεωργικής Σχολής
• Δίπλωμα χειρισμού γεωργικού ελκυστήρα
• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην καλλιέργεια καλαμποκιού.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργ. Γεωργίας, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.: 2310 998661, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-04-2019 (12.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΨΧ946Ψ8ΧΒ-4ΗΥ/document

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση ειδικού συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
3 θέσεις εργασίας Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών, Οικονομολόγου και Μηχανικού στο Δήμο Θεσσαλονίκης
4 προσλήψεις Ναυαγοσωστών στο Δήμο Λέσβου
4 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Αποκορώνου
4 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Πιερίας
7 προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας