Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και Ψυχολογίας στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ

13/04/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 1797 και τίτλο Ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Κέντρου Ανακούφισης Πόνου Καρκινοπαθών και Παρηγορητικής Αγωγής από το Ίδρυμα Τζένη Καρέζη, το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορα έσοδα, και του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Μυστακίδου Γκίνη Κυριακή, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Νοσηλευτικής, Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής Τζένη Καρέζη του Αρεταιείου Νοσοκομείου και σε άλλους χώρους του ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Συμμετοχή στις θεραπευτικές διαδικασίες, κλινική εξέταση και αξιολόγηση ασθενή, συχνή επαφή και επικοινωνία με τον ασθενή, άνοιγμα φυσικού φακέλου όπου καταγράφονται τα στοιχεία του ασθενή, συντονισμός λήψης φαρμάκων/υλικών, καταγραφή και αποθήκευση/συντήρηση φαρμάκων/υλικών της Μονάδας, έλεγχος επάρκειας τροχήλατου ανακοπής με ιατρική επίβλεψη, συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα/ συντονισμός διεξαγωγής κλινικών μελετών.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ΑΕΙ Νοσηλευτικής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Κατεύθυνσης Ανακουφιστικής Φροντίδας ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής
3) Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4) Εμπειρία δύο (2) ετών ως Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης.


1ΠΕ Ψυχολόγος, Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής Τζένη Καρέζη του Αρεταιείου Νοσοκομείου και σε άλλους χώρους του ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ψυχολογική υποστήριξη ή/και ψυχοθεραπεία ασθενών και οικογενειών χρονίως πασχόντων, διαχείριση πένθους, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή εργασιών σε Ξενόγλωσσα περιοδικά υψηλού κύρους και συμμετοχή στην εκπαίδευση ανακουφιστικής φροντίδας λειτουργών υγείας.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Κατεύθυνσης Ψυχολογίας Υγείας ή Κλινικής Ψυχολογίας ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής
3) Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4) Εμπειρία δύο (2) ετών ως Ψυχολόγος, με αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:
Πρόταση κου /κας ……………….
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 024989/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 1797,
είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 18-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΧΧΝ46ΨΖ2Ν-4ΙΧ/document

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
3 θέσεις εργασίας Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών, Οικονομολόγου και Μηχανικού στο Δήμο Θεσσαλονίκης
4 προσλήψεις Ναυαγοσωστών στο Δήμο Λέσβου
4 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Αποκορώνου
4 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Πιερίας
7 προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
8 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Ναυπλίου