Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

90 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

11/04/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών
περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


100 Γ.Α.Ο.Ν.Α Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (Για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κτιρίων ευθύνης του Νοσοκομείου) Αθήνα (Δ. Αθηναίων) (Ν. Αττικής)
* ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 24 μήνες 74**
101 Γ.Α.Ο.Ν.Α Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (Για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κτιρίων ευθύνης του Νοσοκομείου) Αθήνα (Δ. Αθηναίων) Δ. Αθηναίων) (Ν. Αττικής)
*ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 24 μήνες 16**


*Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ' αριθμ.Υ1 γ/Γ. Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β'/11 -4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β'/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
**Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με 7ωρη απασχόληση ή 154 ώρες μηνιαίως και με κυλιόμενο ωράριο σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Α.Ο.Ν.Α Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Λ. Αλεξάνδρας 171, Αθήνα, Τ.Κ. 115 22, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ. Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κου Καββαδία Αριστείδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 6409129, 210 6409520, 2106409363, 2106409640).


Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
3 θέσεις εργασίας Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών, Οικονομολόγου και Μηχανικού στο Δήμο Θεσσαλονίκης
4 προσλήψεις Ναυαγοσωστών στο Δήμο Λέσβου
4 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Αποκορώνου
4 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Πιερίας
7 προσλήψεις χειριστών μηχανημάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
8 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Ναυπλίου