Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κιλκίς

11/04/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς του Νομού Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


103 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς Αρχαιολογικό Μουσείο, Παλατιανό (Δ. Κιλκίς, Ν. Κιλκίς), Ευρωπός (Δ. Παιονίας, Ν. Κιλκίς) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης οκτώ (8) μηνών 1
104 Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς Αρχαιολογικό Μουσείο, Παλατιανό (Δ. Κιλκίς, Ν. Κιλκίς), Ευρωπός (Δ. Παιονίας, Ν. Κιλκίς) ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης οκτώ (8) μηνών 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στη διεύθυνση: Προσωρινά γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Μαρία Κάλλας 21α , ΤΚ 546 46 Θεσσαλονίκη (τηλ. Επικοινωνίας 2130 413 415) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς, Ουτσκούνη και Ρεγγούκου, ΤΚ 61 100 Κιλκίς, υπόψιν κ. Φλώρου Γεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας 23410 22477).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Περισσότερες πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%A124653%CE%A04-2%CE%9F2?inline=true


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Επαναπροκήρυξη 4 θέσεων ΥΕ εργατών στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
4 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας
14 προσλήψεις στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
Θέση εργασίας ΠΕ ή ΤΕ συντηρητών αρχαιοτήτων στον Α. Γερμανό Πρεσπών
5 προσλήψεις στην εφορεία παλαιοανθρωπολογίας σπηλαιολογίας
2 προσλήψεις Ιατρού και Νοσηλευτή στο δήμο Αθηναίων
37 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών και ΔΕ Οδηγών στο Δήμο Αθήνας