Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΚ Λάρισας του ΟΑΕΔ

07/02/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΟΑΕΔ προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την Τρίτη 05-02-2019 έως και την Τρίτη 12-02-2019, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ., όπως προβλέπονται από την µε αριθµ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Λάρισας (Ερµογένους 10, 41447 Λάρισα τηλ: 2410 - 256072, 564532, 564685), για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Λάρισας του ΟΑΕ∆ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr


Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών:
1. Πτυχιούχος ΠΕ06 Αγγλικής ή ΠΕ07 Γερµανικής Φιλολογίας
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
2. Πτυχιούχος ΠΕ80 µε πτυχίο ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων µε τριετή επαγγελµατική ή και εκπαιδευτική εµπειρία.
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΜΕ Η/Υ,
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
3. Πτυχιούχος ΤΕ03.01 µαγειρικής, µε 5ετή εµπειρία επαγγελµατική η και εκπαιδευτική ή ∆Ε04.02 µαγειρικής µε 3ετή επαγγελµατική εµπειρία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΠΟΥΦΕ - ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
4. Πτυχιούχος ΤΕ03.02 αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής, µε 5ετή εµπειρία επαγγελµατική η και εκπαιδευτική ή ∆Ε04.01 αρτοποιού - ζαχαροπλάστη µε 3ετή επαγγελµατική εµπειρία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ∆ΙΕΘΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
5. Πτυχιούχος ΠΕ88.04 ∆ιατροφής µε τριετή επαγγελµατική εµπειρία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP


1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Λάρισας, (Ερµογένους 10, 41447 Λάρισα τηλ: 2410 -256072, 564532, 564685), Τρίτη 05-02-2019 έως και την Τρίτη 12-02-
2019, MONO µε συστηµένη επιστολή η µε ταχυµεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.


2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθµός συνηµµένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης.
3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Έκτακτη πρόσληψη 46 κτηνιάτρων από το ΥπΑΑΤ για την πρόληψη εισόδου στην Ελλάδα της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων
31 προσλήψεις εμπειρογνωμόνων για εκπόνηση - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
7 προσλήψεις στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας
10 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
2 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας
44 προσλήψεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Καλαμαριάς
36 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών