Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημόνων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων

11/01/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου δύο ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση - ESTIA, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019.


Η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. θα προσλάβει δύο κοινωνικούς επιστήμονες στο πρόγραμμα ESTIA το οποίο υλοποιείται από τη ΔΗΚΕΛ στην πόλη της Λάρισας με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.


Για τις θέσεις των κοινωνικών επιστημόνων απαιτούνται:
Α) Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε πρόγραμμα/ υπηρεσίες/δομές με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού/ πρόσφυγες/ μετανάστες, Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσεων από την πρώτη κατηγορία:
Β) Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γ) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών επιστημών ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ), Ηπείρου 96 - 98, ΤΚ 41223, Λάρισα, υπόψιν κ. Μαρίνου Ελένη (τηλ. 2411 810326-7, 2410663085).
Για περισσότερες πληροφορίες και τα αναλυτικά δικαιολογητικά των υποψηφίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο των ανακοινώσεων στο site του Δήμου Λαρισαίων (www.larissa-dimos-gr).

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Γεωπόνου κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής ή συναφούς αντικειμένου στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
8 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης στην εφορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων
4 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δράμας
Θέση Δασολόγου ή Γεωγράφου ή άλλου Γεωτεχνικού Επιστήμονα στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
Θέση εργασίας Γεωπόνου ή Χημικού ή Βιολόγου ή Περιβαλλοντολόγου ή Μηχανικού περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
152 προσλήψεις στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης