Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις Διδάκτορα και Υποψήφιου Διδάκτορα Φυσικών στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ

11/10/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Νέα βιο-πολυμερή ενισχυμένα με προσμίξεις νανο-κυτταρίνης για την κατασκευή πράσινων ξυλοσανίδων με βελτιωμένες ιδιότητες με κωδικό 95866, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Χρυσάφη, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή μη, έως και 27-02-2021, συνολικά δύο (2) ατόμων για υποτροφία και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Διδάκτορας ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η σύνθεση νέων, καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας νανοσύνθετων ρητινών, προερχόμενων από ανανεώσιμες πηγές πρώτων υλών, κατάλληλων για να χρησιμοποιηθούν ως συγκολλητικά υλικά σε προϊόντα σύνθετης ξυλείας. Συγκεκριμένα, θα παραχθούν αλκυδικές ρητίνες με βάση πολυόλες του σουκινικού (ηλεκτρικού) οξέος με νανοκυτταρίνη ως ενισχυτικό μέσο, ενώ θα παραχθούν εργαστηριακά τελικά προϊόντα ξυλοσανίδων. Οι ιδιότητες του συνόλου των υλικών θα μελετηθούν σε όλα τα στάδια παραγωγής, με μια πληθώρα πειραματικών τεχνικών. Ειδικότερα, ο υποψήφιος πρόκειται να ασχοληθεί με τη μελέτη των υλικών που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες εργασίας με τις μεθόδους της Φασματοσκοπίας Υπερύθρου με μετασχηματισμούς Fourier (FTIR) και περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), ενώ πρόκειται να εφαρμόσει τη μέθοδο της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) στα προς μελέτη υλικά:
• ΕΕ1: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ρητινών με αλειφατικά μονομερή
• ΕΕ2: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ρητινών με χρήση νανοκυτταρίνης
Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στις ενότητες εργασίας 1 έως 2 του έργου και στα αντίστοιχα παραδοτέα. Για τις παραπάνω εργασίες προβλέπεται συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου καθώς και με τουλάχιστον άλλους δυο Φυσικούς και έναν Χημικό.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Πτυχίο ΠΕ Φυσικού
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο την Επιστήμη Υλικών
-Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη των Υλικών
- Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στον τομέα της Επιστήμης Υλικών
(η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
-Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού εργαστηριακού οργάνου Φασματοσκοπίας Υπερύθρου με μετασχηματισμούς Fourier (FTIR)
Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).
-Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της Επιστήμης Υλικών
- Τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο πεδίο της Φυσικής και Επιστήμης των Υλικών
-Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).

1Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η σύνθεση νέων, καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας νανοσύνθετων ρητινών, προερχόμενων από ανανεώσιμες πηγές πρώτων υλών, κατάλληλων για να χρησιμοποιηθούν ως συγκολλητικά υλικά σε προϊόντα σύνθετης ξυλείας. Συγκεκριμένα, θα παραχθούν αλκυδικές ρητίνες με βάση πολυόλες του σουκινικού (ηλεκτρικού) οξέος με νανοκυτταρίνη ως ενισχυτικό μέσο, ενώ θα παραχθούν εργαστηριακά τελικά προϊόντα ξυλοσανίδων. Οι ιδιότητες του συνόλου των υλικών θα μελετηθούν σε όλα τα στάδια παραγωγής, με μια πληθώρα πειραματικών τεχνικών. Ειδικότερα, ο υποψήφιος πρόκειται να ασχοληθεί με τη μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων των υλικών που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες εργασίας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) και με τον Φυσικοχημικό χαρακτηρισμό των υλικών με μεθόδους φασματοσκοπίας FTIR και XPS, ενώ πρόκειται να εφαρμόσει τη μέθοδο της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (ΤΕΜ) στα προς μελέτη υλικά:
• ΕΕ1: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ρητινών με αλειφατικά μονομερή
• ΕΕ2: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ρητινών με χρήση νανοκυτταρίνης
Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στις ενότητες εργασίας 1 έως 2 του έργου και στα αντίστοιχα παραδοτέα. Για τις παραπάνω εργασίες προβλέπεται συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου καθώς και με τουλάχιστον άλλους δυο Φυσικούς και έναν Χημικό.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο ΠΕ Φυσικού
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο την Επιστήμη Υλικών
- Υποψήφιος/α Διδάκτορας στο πεδίο της Επιστήμης των πολυμερών, των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών και της μελέτης των ιδιοτήτων τους
(η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού εργαστηριακού οργάνου Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC)
Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.
- Τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο πεδίο της Φυσικής και Τεχνολογίας Πολυμερών
-Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής, Γραμματεία του Τμήματος στον πρώτο όροφο του κτιρίου Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος).

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 998188, (Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Κ. Χρυσάφης ), ενώ για τη διαδικασία υποβολής πρότασης στοα τηλ.: 2310 994026, 2310 994009 & 2310 994082 (ΕΛΚΕ ΑΠΘ).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 17-10-2018 (14.00μ.μ.)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΙΜΣ46Ψ8ΧΒ-ΡΔΗ/document

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λασιθίου
42 προσλήψεις στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης
10 προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας
3 θέσεις στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
4 προσλήψεις στην κοινωνική πολιτική και μουσική παιδεία Ρεθύμνης
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Έβρου
6 θέσεις Χημικών στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ