Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

6 προσλήψεις στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος

09/08/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

νακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπό τη μορφή αντιτίμου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, που εδρεύει στα Σπάτα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.


4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 19004, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Τρουμπούλου Σπυριδούλας ή κ. Μπούρδη Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007367 & 2132007366, αντίστοιχα). Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος και στα καταστήματα των Δημοτικών παιδικών Σταθμών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στο περιφερειακό ταμείο Αττικής
25 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Καβάλας
30 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Παύλου Μελά
Παράταση προθεσμίας για την πρόσληψη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού στο Δήμο Ανατολικής Μάνης
2 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
2 θέσεις πολιτικού μηχανικού με διδακτορικό στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
5 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΑΣΕΠ