Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Διόφαντος

21/06/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προσκαλεί για υποβολή πρότασης/εων για σύναψη σύμβασης/εων μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου για συνεργάτες:

έμπειρος συνεργάτης υποστήριξης χρηστών πανελλήνιου σχολικού δικτύου (helpdesk) (κωδικός αναφοράς K1)
Αντικείμενο:
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας:
ΕΕ1. Υποστήριξη μονάδων και χρηστών ως προς τη σύνδεση και τις υπηρεσίες ΠΣΔ, και αναλύεται σε:
1.1 Υποστήριξη των μονάδων σε θέματα συνδεσιμότητας τους στο ΠΣΔ
1.2 Υποστήριξη των μονάδων και των χρηστών στις υπηρεσίες ΠΣΔ


Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της πράξης/έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:
Υποστήριξη μονάδων σε θέματα συνδεσιμότητας τους στο ΠΣΔ Η παρούσα ενότητα αφορά στην απομακρυσμένη υποστήριξη που παρέχεται από το ΠΣΔ για:
• Προβλήματα σχετικά με το Δίκτυο Πρόσβασης του ΠΣΔ (αφορά μόνο τα σχολεία και τις διοικητικές μονάδες).
• Αιτήματα για την παροχή δικτυακής (τηλεπικοινωνιακής) πρόσβασης στο ΠΣΔ (αφορά μόνο τα σχολεία και τις διοικητικές μονάδες).


Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εκπλήρωση των ακόλουθων ενεργειών:
• Απομακρυσμένη παραμετροποίηση / διαμόρφωση (configuration) δικτυακών συσκευών (π.χ., δρομολογητές, ADSL modem / router), αποκλειστικά για τη ρύθμιση της σύνδεσης της μονάδας στο ΠΣΔ.
• Έλεγχος και αναγγελία βλαβών κυκλωμάτων στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
• Δρομολόγηση αιτημάτων εγκατάστασης ή αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων μονάδων στην αντίστοιχη Διαχειριστική Ομάδα (Δ.Ο) Τηλεπικοινωνιακό Κύκλωμα Μονάδας [ΙΤΥΕ]
• Προβλήματα και αιτήματα μεμονωμένων χρηστών του ΠΣΔ σχετικά με την πρόσβαση στο δίκτυο. • Ενημέρωση χρηστών για δυσλειτουργίες ή προγραμματισμένες διακοπές του δικτύου (outages/maintenance).
• Ενημέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης (ticketing system) με δεδομένα αιτημάτων για υποστήριξη.
Υποστήριξη μονάδων και χρηστών στις υπηρεσίες ΠΣΔ Η παρούσα ενότητα αφορά στην απομακρυσμένη υποστήριξη που παρέχεται από το ΠΣΔ σε θέματα:
• Υποστήριξης της χρήσης των παρεχόμενων από το ΠΣΔ ηλεκτρονικών υπηρεσιών (βλ. http://news.sch.gr/services), την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων και την εξυπηρέτηση αιτημάτων. Αφορά τα σχολεία, τις διοικητικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς.
• Ενημέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης (ticketing system) με δεδομένα αιτημάτων για υποστήριξη.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Μεταλυκειακός τίτλος σπουδών κατεύθυνσης Πληροφορικής / Δικτύων.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα υποστήριξης χρηστών (δηλ. σχολείων και εκπαιδευτικών) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
• Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2).
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Εμπειρία σε θέματα σύνδεσης σε δίκτυα υπολογιστών (LAN, Απομακρυσμένες συνδέσεις σε δίκτυα και σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet) με Dialup, ADSL/ISDN, μόνιμες συνδέσεις) (Κριτήριο Α1).
• Εμπειρία στην υποστήριξη και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων (Κριτήριο Α2).
• Εμπειρία στη υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών (Κριτήριο Α3).
• Συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων για την υποστήριξη χρηστών (Κριτήριο Β1).

έμπειρος συνεργάτης τεχνικός διαχειρίσεις συστημάτων (κωδικός αναφοράς Κ2)
Αντικείμενο:
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας:
ΕΕ -
3 Υποστήριξη κεντρικών υποδομών ΠΣΔ -
3.1 Υποστήριξη δικτύου διανομής ΠΣΔ και υπηρεσίας NMS -
3.2 Υποστήριξη εξυπηρετητών (servers/storage) και Data Center ΠΣΔ Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της πράξης/έργου, με την εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:
ΕΕ - 3 Υποστήριξη κεντρικών υποδομών ΠΣΔ


3.1 Υποστήριξη δικτύου διανομής ΠΣΔ και υπηρεσίας NMS Αφορά στη λειτουργία και συντήρηση των κεντρικών δικτυακών υποδομών του ΠΣΔ και περιλαμβάνει τις εργασίες διαχείρισης του Δικτύου Διανομής. Αναλυτικά περιλαμβάνει τις εργασίες: - Αναβάθμιση, παραμετροποίηση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λογισμικού διαχείρισης (Orion Solarwinds) δικτυακών συσκευών - Επίλυση προβλημάτων στο Δίκτυο Διανομής που αναφέρονται με δελτία βλάβης από το 2ο επίπεδο υποστήριξης χρηστών. - Εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών (ACLs) και αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας στο Δίκτυο Διανομής. - Συντήρηση του εργαλείου ανίχνευσης και αποτροπής δικτυακών επιθέσεων - Συντήρηση της υποδομής/υπηρεσίας εικονικών δικτύων (VPN).
3.2 Υποστήριξη εξυπηρετητών (servers/storage ) και Data Center ΠΣΔ Αφορά στη λειτουργία και συντήρηση των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του ΠΣΔ και περιλαμβάνει τη διαχείριση των εξυπηρετητών (servers - datacenters) και των εργαλείων παραγωγής στατιστικών για τις υποδομές αυτές.
Αναλυτικά περιλαμβάνει τις εργασίες: - Διεκπεραίωση ζητημάτων ασφαλείας, τόσο όσον αφορά τα ίδια τα συστήματα όσο και τα δεδομένα των χρηστών. - Διασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας των συστημάτων και των υπηρεσιών, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (load balancing και high availability clusters). - Παρακολούθηση, διαμόρφωση και λειτουργία των storages του ΠΣΔ και των αντίστοιχων SAN (Storage Area Networks). - Συντήρηση του λειτουργικού συστήματος των υπολογιστικών συστημάτων. - Υποστήριξη υπηρεσίας Εικονικών Μηχανών (VM) χρηστών


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), κατά προτίμηση Τεχνολογικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην υποστήριξη υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών μεγάλης κλίμακας.
• Γνώση προγραμματισμού δικτυακών συσκευών (Cisco routers/switches και routing protocols, - πιστοποίηση τουλάχιστον επιπέδου CCNA).
• Καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Β2).


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Επαγγελματική εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων virtualization VMWare (Κριτήριο Α1).
• Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας υπολογιστικών υποδομών (Κριτήριο Α2).
Αρ. Προκήρυξης: Π 670 (ΑΔΑ: ΨΒΠΟ46941Δ-Η9Α)


Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου - Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π670_07-06-2018).
Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 21/06/2018


Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Βασιλική Τζέλη, e-mail: tzeli@cti.gr
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΠΟ46941Δ-Η9Α

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Θετικών Επιστημών στο ΤΕΙ Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Περιβάλλοντος στο Δήμο Θεσσαλονίκης
2 προσλήψεις ΠΕ Γραμματέων στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
5 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου
2 προσλήψεις ΔΕ Γραμματειακής υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης Πολυμέσων στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
4 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΕ Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
3 υποψήφιους διδάκτορες Φαρμακοποιός - Χημικός, Χημικός, Βιολόγος-Βιοτεχνολόγος στον ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου