Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Βιολογικών Εφαρμογών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Χημικό στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

26/02/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Επιτροπή Ερευνών και ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος µε τίτλο: Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE) -Υποέργο (5) ΟΜΙC_ENGINE- Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (Κωδ. Έργου ΕΛΚΕ 82179) (Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Χαράλαµπος Σταµάτης), το οποίο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύµβασης ανάθεσης έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για το παρακάτω έργο:


Αντικείµενο σύµβασης: Aνάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών εργαλείων και διατάξεων
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Η εκτιµώµενη χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι 9 µήνες.
Η συνολική αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 9.257,00 € - Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Απόφοιτος του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών ή Μηχανικών Επιστήµης Υλικών ή Βιολόγος ή Χηµικός ή Χηµικός Μηχανικός Βαθµός
- Εµπειρία στην ανάπτυξη βιοκαταλυτικών και νανοβιοκαταλυτικών συστηµάτων και βιοδιεργασιών
- ’ριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Αρ. Προκήρυξης: 2250/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΔΓ469Β7Η-Π26)

Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύµβασης Ανάθεσης Έργου 1 στην Επιτροπή Ερευνών και ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα και τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Μονάδα Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτιρίου του ∆ιοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να επικοινωνούν µε τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο του έργου, Καθ. Χαράλαµπο Σταµάτη (τηλέφωνο 26510-07116).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: µέχρι και την 26/02/2018 και ώρα 14:30.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙΔΓ469Β7Η-Π26

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Θετικών Επιστημών στο ΤΕΙ Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Περιβάλλοντος στο Δήμο Θεσσαλονίκης
2 προσλήψεις ΠΕ Γραμματέων στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
5 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου
2 προσλήψεις ΔΕ Γραμματειακής υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης Πολυμέσων στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
4 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΕ Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
3 υποψήφιους διδάκτορες Φαρμακοποιός - Χημικός, Χημικός, Βιολόγος-Βιοτεχνολόγος στον ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου