Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

3 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας

Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που εδρεύει στη Λιβαδειά Ν. Βοιωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (ισοπεδωτή γαιών)
1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα)
1 ΥΕ Εργατών


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, Τ.Κ.32100 - Λιβαδειά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και

Μισθοδοσίας, υπόψη κας Δήμητρας Τριανταφυλλοδήμου (τηλ. επικοινωνίας: 22613-50275).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας), στο κατάστημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Λιβαδειάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
10 προσλήψεις στο Δήμο Πατρών
Η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα θα προβεί σε διαγωνισμό υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού
7 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΓΝ Μεσσηνίας
4 προσλήψεις στο Δήμο Κω
2 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας
Θέση Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ στον ΕΛΚΕ του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
7 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης στην εφορεία αρχαιοτήτων Κορίνθου