Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

19 προσλήψεις στο Δήμο Αμαρουσίου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) , για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύμβασης:


ΥΕ Εργατών καθαριότητας 15
ΔΕ Οδηγοί Γ' κατηγορίας (με άδεια Χειριστή Καλαθοφόρου) 2
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργου 2


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων (όπου απαιτούνται)
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Διονύσου και Μυρσίνης - ισόγειο) προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο δικτυακό χώρο διαύγεια και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κηφισιάς.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Εμμ.Μπενάκη 3 -2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στο Ινστιτούτο Παστέρ
9 προσλήψεις στον ΑΗΣ Ρόδου της ΔΕΗ στην Σορωνή
Πρόσληψη Ηλεκτροτεχνίτη στον ΥΗΣ Πλαστήρα
3 προσλήψεις Μηχανοτεχνιτών στο συγκρότημα Νέστου της ΔΕΗ
Πρόσληψη ΠΕ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών η Πληροφορικής στο ΕΚΕΤΑ Θέρμης
27 προσλήψεις στον ΑΗΣ Κατταβιάς Ρόδου της ΔΕΗ
6 προσλήψεις στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων της ΔΕΗ