Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη Γεωπόνου στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 03/16-03-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΕ, προτίθεται να προσλάβει έναν ωρομίσθιο Γεωπόνο υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης στα σεμινάρια βραχείας και ταχείας διάρκειας, σε διάφορους κλάδους όπως Αγροβιοτεχνίες, Αμπελουργία - Οινολογία, Ανθοκομία, Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης, Βιολογικές καλλιέργειες, Δενδροκομία - Ελαιοκομία, Κηποτεχνία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Φυτοπροστασία, Καλλιέργεια αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών, Καλλιέργεια Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφία, Ποτοποιία, κ.τ.λ. που διοργανώνει το ΙΓΕ.

Τα μαθήματα γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες είτε στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Ε., Κηφισίας 182 στο Μαρούσι, και οι μέρες και ώρες διδασκαλίας για το κάθε σεμινάριο ορίζονται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡ101 Γεωπόνος Π.Ε. υπεύθυνος για τα Σεμινάρια Εκπαίδευσης του ΙΓΕ

Τα σεμινάρια που διοργανώνει το Ινστιτούτο απευθύνονται σε ενήλικες με σκοπό:
α) την παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε αγροτικές ειδικότητες που στοχεύουν στην ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και β) τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή / και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τα άλλα συστήματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

Προς τούτο καλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε. (Λ. Κηφισίας 182, 14562, Κηφισιά, info@ige.gr), μέχρι τις 28/04/2017, αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
4. Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο
5. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
6. Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων
7. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.

Ο υπεύθυνος Πρακτικής των σεμιναρίων του ΙΓΕ πρέπει να επιβλέπει μαζί με τον εκπαιδευτή του σεμιναρίου την πρακτική άσκηση ενώ θα είναι υπεύθυνος της οργάνωσής της, επιπλέον θα επιβλέπει :
1. τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευόμενων ανά σεμινάριο και να τηρεί παρουσιολόγιο (Καταχώρηση σε ηλεκτρονικό αρχείο) .
2. τη τήρηση του ωρολογίου προγράμματος που έχει θέσει η Διεύθυνση του ΙΓΕ.
3. την ανατύπωση και διανομή παρουσιολογίων, φυλλαδίων - εξετάσεων, κτλ. που ζητούν οι εκπαιδευτές
4. τη καταχώρηση της βαθμολογίας και διατήρηση του αρχείου σε φακέλους και παράδοσή τους στην Διεύθυνση του ΙΓΕ.
5. τη διανομή των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας (projector κτλ.), αλλά και τη συλλογή των μετά το τέλος της εκπαιδευτικής ημέρας καθώς και την φύλαξή των σε ειδικούς χώρους που θα του επιδειχθούν από τη Διοίκηση.
6. και να αναλύει τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το μαθητολόγιο κατά την τρέχουσα περίοδο (προσδιορισμού / ανάλυσης τάσεων, γενικά στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία, κλπ.) σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Δ/νσης του ΙΓΕ (Τήρηση επαγγελματικού απορρήτου). Ανάλυση αποτελεσμάτων και παρουσίαση εκθέσεων αποτελεσμάτων.
7. τη διαχείριση αιτήσεων εκπαιδευομένων αλλά και εκπαιδευτικών του ΙΓΕ.
8. τη διαχείριση - επίλυση αποριών εκπαιδευομένων
9. Παράδοση εβδομαδιαίας αναφοράς καλής εκτέλεσης των σεμιναρίων του ΙΓΕ

Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.. στο τηλέφωνο 210- 8011146

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Επαναπρόσκληση για υπηρεσίες διερμηνείας στην ΑΕΜΥ ΑΕ
13 προσλήψεις στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
20 προσλήψεις Οδηγών και Εργατών Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού
130 προσλήψεις για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθήνας
9 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου για την υλοποίηση των προγραμμάτων CLLD Leader
6 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας
14 προσλήψεις εργατών και οδηγών πυρασφάλειας στο Δήμο Κρωπίας