Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα
με την αρ. 643/10-03-2017 ΑΔΑ: 7ΤΡΛΟΞ3Μ-ΒΝΡ Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1)
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: Αξιολόγηση νέων ποικιλιών ρυζιού ως προς αγροκομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε συνθήκες παραγωγού ως εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου της σύμβασης, του εξωτερικού συνεργάτη ορίζεται ως εξής:
- Η ανάλυση και η μοντελοποίηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν τα έτη 2015 και 2016
- Ο υπολογισμός δεικτών τηλεπισκόπησης για την αξιολόγηση των νέων ποικιλιών που καλλιεργήθηκαν στον Σταθμό Καλοχωρίου, ως προς βιοτικές και αβιοτικές
καταπονήσεις
- Η δημιουργία και ανάλυση εποχικών χαρτών διαφοροποίησης, ως προς τη βιομάζα, τη θρέψη και την απόδοση σε επίπεδο αγρού
- Ο χειρισμός μέσων τηλεπισκόπησης (drones, UAV κτλ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την τηλεπισκόπηση και την ανάλυση αεροφωτογραφιών (δορυφορικές ή drone).
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε αντικείμενο συναφές με την τηλεπισκόπηση αγρών από αεροφωτογραφίες. Τυχόν εμπειρία στο
αντικείμενο των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και όπως αυτό των δημητριακών θα ληφθεί υπόψη.

Επίσης θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων σε παρεμφερή με τα παραπάνω αντικείμενα της τηλεπισκόπησης.
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έως 31-07-2017 από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό
των 10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 23η Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
Για το έργο της αριθμ. 678/13-03-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης &
Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής,
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 613, εσωτ.: 0 204 στον Δρ. Δημήτριο Κατσαντώνη, Επιστημονικά υπεύθυνο του έργου.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
9 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Καλαμαριάς
6 προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου
19 προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου
21 συμβάσεις μίσθωσης έργου στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ
7 προσλήψεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
16 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Πρόσληψη ΠΕ Χημικού Μηχανικού στο ΕΚΕΤΑ - ΙΔΕΠ