Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Συμβαίνουν RSS Κατηγορίας

15 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο τμήμα Φιλολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Diorismos.gr
15 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο τμήμα Φιλολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
15 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο τμήμα Φιλολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι. προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ως εξής:
1. Κλασική Φιλολογία: έξι (6)
2. Νέα Ελληνική Φιλολογία: τρεις (3)
3. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: τρεις (3)
4. Γλωσσολογία: τρεις (3)

Η ως άνω κατανομή των θέσεων μπορεί να μεταβληθεί εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κάποιων ειδικεύσεων, αλλά ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων Διδακτόρων που εισάγονται στο Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε (15).

Β. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. από την 5η Ιουνίου 2024 έως και την 31η Αυγούστου 2024. Η αίτηση με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά είναι δυνατόν να αποσταλεί ταχυδρομικώς με απόδειξη αποστολής.

Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:
• ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής (Δ. Δ.)·
• η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Δ. Δ., η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, ανάλογα με το θέμα της Δ. Δ., και έπειτα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.· και
• ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ. Δ., ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης Δ. Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
• αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου·
• υπόμνημα ενδεχόμενης ερευνητικής ή/και συγγραφικής επιστημονικής δραστηριότητας, συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις, ανάτυπα κλπ)·
• αναλυτικό προσχέδιο της Δ. Δ, όπου δηλώνεται ο πρ

Ως ημερομηνία περάτωσης της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι., ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2024.
Γ. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. οφείλουν να γνωρίζουν υποχρεωτικά δύο (2) από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική. Η γνώση της ξένης γλώσσας τεκμαίρεται ως εξής:
• α) με κατάθεση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας C1 για τη μία από τις δύο γλώσσες και Β2 για τη δεύτερη.
• β) σε περίπτωση απουσίας του ως άνω πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, με εξέταση την οποία διενεργεί το Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 26510007475· 2651007476).
Δείτε την προκήρυξη 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Συμβαίνουν
Οικονομική ενίσχυση σε μεταπτυχιακούς που έγιναν δεκτοί στο Harvard
Θέσεις πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
15 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο τμήμα Φιλολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2 υποτροφίες σε απόφοιτους Δραματικής σχολής εθνικού θεάτρου και Ωδείου για το εξωτερικό
44 θέσεις για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών της δράσης «eTwinning»
Μία προπτυχιακή υποτροφία για φοιτητή που έχει γεννηθεί στη Χάλκη
Οικονομική ενίσχυση σε μαθητές και φοιτητές από το κληροδότημα Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου