Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Συμβαίνουν RSS Κατηγορίας

Λήγει η προθεσμία αιτήσεων για 20 συμβάσεις έργου στην ΕΡΤ Α.Ε.

Diorismos.gr
Λήγει η προθεσμία αιτήσεων για 20 συμβάσεις έργου στην ΕΡΤ Α.Ε.
Λήγει η προθεσμία αιτήσεων για 20 συμβάσεις έργου στην ΕΡΤ Α.Ε.

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι (20) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

(α) Για το έργο της παραγωγής και οπτικοποίησης των θεμάτων των ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών και των κεντρικών δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε δύο (2) Δημοσιογράφους-Παραγωγούς.

(β) Για το έργο της παραγωγής και αρχισυνταξίας των κεντρικών δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων) και των ενημερωτικών εκπομπών, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ένα (1) Δημοσιογράφο.

(γ) Για ελεύθερο και αστυνομικό ρεπορτάζ, στις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένες ή έκτακτες), καθώς και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων (προγραμματισμένα ή έκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ένα (1) Δημοσιογράφο.

(δ) Για ελεύθερο ρεπορτάζ, στις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένες ή έκτακτες), καθώς και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων (προγραμματισμένα ή έκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε δύο (2) Δημοσιογράφους.

(ε) Για πολιτικό ρεπορτάζ, στις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένες ή έκτακτες), καθώς και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων (προγραμματισμένα ή έκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ένα (1) Δημοσιογράφο.

(στ) Για το έργο της αρχισυνταξίας του διαδικτύου και της ροής στην κεντρική σελίδα του ERT NEWS.GR, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ένα (1) Δημοσιογράφο - Αρχισυντάκτη.

(ζ) Για το έργο της σύνταξης όλων των δελτίων ειδήσεων τηλεόρασης, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ένα (1) Δημοσιογράφο - Συντάκτη.

(η) Για ανταποκρίσεις σε όλα τα δελτία ειδήσεων τηλεόρασης, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ένα (1) Δημοσιογράφο - Ανταποκριτή με έδρα τη Ρώμη.

(θ) Για το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ένα (1) Δημοσιογράφο.

(ι) Για όλα τα κεντρικά δελτίων ειδήσεων τηλεόρασης (προγραμματισμένα ή έκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ένα (1) Δημοσιογράφο - Διορθωτή Κειμένων.

(ια) Για το έργο της σύνταξης και παρουσίασης των δελτίων ειδήσεων τηλεόρασης (προγραμματισμένων ή έκτακτων και των ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε δύο (2) Δημοσιογράφους.

(ιβ) Για το έργο της ηχοληψίας σε ζωντανές και μη ραδιοφωνικές παραγωγές, ηχογράφηση και επεξεργασία ήχων και παραγωγών των εκπεμπόμενων ραδιοφωνικών προγραμμάτων από τον τοπικό σταθμό η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ειδικότερα σε:

· Ένα (1) Τεχνικό - Ηχολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Τρίπολης.
· Ένα (1) Τεχνικό - Ηχολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Λάρισας.
· Ένα (1) Τεχνικό - Ηχολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Βόλου.
· Ένα (1) Τεχνικό - Ηχολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Καβάλας.
· Ένα (1) Τεχνικό - Ηχολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Κοζάνης.
· Ένα (1) Τεχνικό - Ηχολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Ζακύνθου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους, έως 31.12.2022, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 30/11/2022 ημέρα Τετάρτη.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 210 607 5687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr.

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Συμβαίνουν
Προσωπικός βοηθός: Ξεκινούν να εργάζονται δίπλα στα άτομα με αναπηρία
Πρακτική άσκηση στην επιτροπή περιφερειών
11 θέσεις πρακτικής άσκησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Cedefop στη Θεσσαλονίκη
Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Στην τελική ευθεία ο πανελλήνιος διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2Γ/2022
Θέσεις πρακτικής άσκησης στον οργανισμό συνεργασίας των Ρυθμιστικών αρχών ενέργειας
Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA