Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Σεμινάρια RSS Κατηγορίας

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως «Βασικές αρχές και δεξιότητες συμβουλευτικής»

Diorismos.gr
Πρόγραμμα εξ αποστάσεως «Βασικές αρχές και δεξιότητες συμβουλευτικής»
Πρόγραμμα εξ αποστάσεως «Βασικές αρχές και δεξιότητες συμβουλευτικής»

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ, που επιθυμούν να σχεδιάζουν και να ασχοληθούν με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κλπ. Ακόμη, ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη και εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης καθώς και ψυχολόγους και αποφοίτους Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής -Ψυχολογίας και επαγγελματίες υγείας.
Απευθύνεται σε όλους εκείνους που αποσκοπούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο χώρο της επικοινωνίας και της συμβουλευτικής


Αίτηση για τη θεματική ενότητα μπορούν να κάνουν :
-απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
-απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείου με σημαντική εργασιακή εμπειρία

Η θεματική ενότητα Βασικές Αρχές και Δεξιότητες της Συμβουλευτικής αποτελείται από δέκα (10) διδακτικές ενότητες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρία της Συμβουλευτικής
Αναλύονται η έννοια και το περιεχόμενο, οι ειδικοί κλάδοι και το αντικείμενο της Συμβουλευτικής. Παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ Συμβουλής
-Οδηγητικής και Συμβουλευτικής καθώς και οι βασικότεροι σκοποί της συμβουλευτικής διαδικασίας.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Θεωρητικό υπόβαθρο της συμβουλευτικής. Οι κυριότερες θεωρίες. Η συμβουλευτική σχέση και ο ρόλος στην εφαρμογή των λειτουργιών της Συμβουλευτικής
Παρουσιάζονται σε σύντομη μορφή τα βασικότερα μοντέλα συμβουλευτικής, π.χ. γνωσιακό, συμπεριφοριστικό, λογικο
- συναισθηματικό, κλασσική ψυχανάλυση, ανθρωποκεντρικό μοντέλο, συνδιαλεκτική ή συναλλακτική ανάλυση, υπαρξιακή θεωρία, φεμινιστική προσέγγιση, πολυπολιτισμική προσέγγιση.

ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Μεθοδολογία εφαρμογής της Συμβουλευτικής και τεχνικές συμβουλευτικής
Αναλύονται οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη συμβουλευτική παρέμβαση, όπως είναι η ατομική συμβουλευτική
-συνέντευξη, ομαδική συμβουλευτική, μαζική παρέμβαση, βιωματικές ασκήσεις/εργαστήρια (workshops), κοινωνική συμβουλευτική, συμβουλευτική εξ’ αποστάσεως, φιλοσοφική συμβουλευτική. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη συμβουλευτική συνέντευξη, όπως είναι η ανατροφοδότηση, η ενεργητική ακρόαση, η αντανάκλαση, η ελάχιστη ενθάρρυνση, η παράφραση, η αντανάκλαση και αναγνώριση συναισθημάτων.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Στάδια συμβουλευτικής σχέσης
Αναλύονται τα στάδια της συμβουλευτικής σχέσης και ειδικότερα η διερεύνηση του αιτήματος, η αναγνώριση και ο καθορισμός στόχων, το στάδιο της δράσης, ο τερματισμός της συμβουλευτικής διαδικασίας.
ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Συμβουλευτική και Καθοδηγητική / Προσανατολισμός ατόμων / ομάδων με ειδικότερα προβλήματα
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα προβλήματα ένταξης που αντιμετωπίζουν ομάδες του πληθυσμού που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, περιγράφεται το πλαίσιο και το περιεχόμενο της συμβουλευτικής των ευπαθών ομάδων και οι αρχές της ειδικής επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τέλος,γίνεται αναφορά στα βασικά σημεία της διαπολιτισμικής προσέγγισης στη συμβουλευτική.


ΕΚΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (Α μέρος)
Παρουσιάζονται τεχνικές για την εδραίωση της συνεργατικής θεραπευτικής σχέσης και οδηγίες για τη θεραπευτική συνέντευξη. Γίνεται επίσης αναφορά στη γνωσιακή αναδόμηση της προβληματικής συμπεριφοράς μέσω της κλασικής ανάλυσης συμπεριφοράς (ABC) για τον εντοπισμό των υποβοσκουσών πεποιθήσεων και ερωτήσεις για τον εντοπισμό των αυτόματων σκέψεων. Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια αμφισβήτησης του μη ρεαλιστικού
τρόπου σκέψης.
ΕΒΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :
Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (Β μέρος)
Παρουσιάζονται τεχνικές για την εδραίωση της συνεργατικής θεραπευτικής σχέσης και οδηγίες για τη θεραπευτική συνέντευξη. Γίνεται επίσης αναφορά στη γνωσιακή αναδόμηση της προβληματικής συμπεριφοράς μέσω της κλασικής ανάλυσης συμπεριφοράς (ABC) για τον εντοπισμό των υποβοσκουσών πεποιθήσεων και ερωτήσεις για τον εντοπισμό των αυτόματων σκέψεων. Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια αμφισβήτησης του μη ρεαλιστικού τρόπου σκέψης.
ΟΓΔΟΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Ψυχαναλυτική Θεωρία
Περιγράφονται οι βασικές αρχές του ψυχαναλυτικού μοντέλου, η δομή της ανθρώπινης ψυχής και οι μηχανισμοί άμυνας. Επίσης, αναλύονται οι μέθοδοι της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, όπως είναι η μεταβίβαση, καθώς και τα στάδια της Ψυχανάλυσης.
ΕΝΑΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η συστημική θεωρία στην οικογενειακή θεραπεία
Γίνεται αναφορά στη διαμόρφωση της συστημικής θεωρίας καθώς και στη λειτουργία της οικογένειας ως σύστημα. Αναλύεται το θεραπευτικό βιωματικό μοντέλο της Virginia Satir (Επικοινωνιακή Οικογενειακή Θεραπεία) και οι θέσεις του Minuchin.
ΕΚΑΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Εμπόδια στην επικοινωνία
Μέσα από την περιγραφή βιωματικών ασκήσεων, παρουσιάζονται τα εμπόδια σε μία επικοινωνιακή σχέση. Επίσης, αναφέρονται οι διαφορές μεταξύ συμβουλευτικής συνέντευξης και ελεύθερης συζήτησης καθώς και οι ερωτήσεις που είναι σημαντικό να τεθούν στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης της συμβουλευτικής διαδικασίας

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.elearn.econ.uoi.gr ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος κ. Τσιούρη στο τηλέφωνο : 2651005929 ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση : atsiuris@cc.uoi.gr


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Σεμινάρια
Ξεκίνησε η ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών με δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για όλους
Νέα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα ετήσια προγράμματα του πανεπιστημίου Μακεδονίας
Διοργάνωση θερινών σεμιναρίων γαλλικής γλώσσας μέσω της πρεσβείας του Βελγίου
Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο «Nuclear Material Accounting and Control for Practitioners»
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα Διοίκηση στην εκπαίδευση από το ΠΑΜΑΚ
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα προγράμματα Σχολικής Ψυχολογίας, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Αυτοματισμοί με το Arduino: online εργαστήριο για μαθητές γυμνασίου- λυκείου στο Ευγενίδιο