Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Σεμινάρια RSS Κατηγορίας

Διεθνές θερινό σχολείο Καβάφη 2017

Diorismos.gr
Διεθνές θερινό σχολείο Καβάφη 2017
Διεθνές θερινό σχολείο Καβάφη 2017

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το International Cavafy Summer School 2017 προσκαλεί νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές συγκριτικής και ελληνικής φιλολογίας να συμμετέχουν στο πρώτο summer school αποκλειστικά αφιερωμένο στο έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού. Οι ενδιαφερόμενοι θα συναντηθούν με διακεκριμένους πανεπιστημιακούς και ερευνητές για μία εβδομάδα εντατικών σεμιναρίων στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη.

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο Καβάφη ξεκινά το 2017 µε σκοπό να αποτελέσει µια διεθνή επιστηµονική συνάντηση, η οποία θα πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση. Διοργανώνεται από το Αρχείο Καβάφη και το Ίδρυµα Ωνάση και είναι η πρώτη διοργάνωση αυτού του είδους αφιερωµένη αποκλειστικά στον ποιητή Κ.Π. Καβάφη και στον αντίκτυπο του έργου του.

Το πρώτο Θερινό Σχολείο θα πραγµατοποιηθεί από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου 2017 στο ιστορικό κτίριο που στεγάζει το Ίδρυµα Ωνάση και τη Βιβλιοθήκη του, στο κέντρο της Αθήνας. Με θέµα Ο Καβάφης στον κόσµο το φετινό Θερινό Σχολείο σκοπεύει να διερευνήσει το έργο του Καβάφη στο ευρύτερα λογοτεχνικά και πολιτισµικά πλαίσια, να επανεξετάσει τον Καβάφη ως εξέχουσα προσωπικότητα της παγκόσµιας λογοτεχνίας και να επανεκτιµήσει τον αντίκτυπο της ζωής και του έργου του στον ελληνικό και τον διεθνή πολιτισµό.

Η θεµατολογία του πρώτου Θερινού Σχολείου περιλαµβάνει: τη σχέση του Καβάφη µε κινήµατα όπως ο συµβολισµός, ο αισθητισµός, το κίνηµα της παρακµής και ο µοντερνισµός· τον διάλογο ανάµεσα στον Καβάφη και άλλες λογοτεχνικές προσωπικότητες· τον Καβάφη ως πολιτισµικό µύθο· τις παρακειµενικές χρήσεις των ποιηµάτων του Καβάφη· τη σηµασία του Καβάφη για τη σύγχρονη queer γραφή και κουλτούρα· τη σηµασία της µετάφρασης και της εκδοτικής πρακτικής στη διεθνή κυκλοφορία του καβαφικού έργου· τη σχέση των καβαφικών σπουδών µε το ζήτηµα της βιογραφίας. Μεταξύ άλλων, το Θερινό Σχολείο θα θέσει τα ακόλουθα ερωτήµατα:
τι είδους µεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις θα ήταν εποικοδοµητικές στην επανεξέταση του καβαφικού έργου ως παγκόσµια λογοτεχνία; Πόσο συνδεδεµένη είναι η
γοητεία του Καβάφη ως παγκόσµια λογοτεχνική προσωπικότητα µε τις εθνικές χρήσεις του ποιητή στην Ελλάδα; Πως συνοµιλεί η ποίηση του Καβάφη µε τα τρέχοντα πολιτισµικά,
κοινωνικά και πολιτικά ενδιαφέροντα και τι είδους απαντήσεις προσφέρει στις σύγχρονες τοπικές και διεθνείς πραγµατικότητες;

Την επιµέλεια του Θερινού Σχολείου Καβάφη 2017 έχουν ο Δηµήτρης Παπανικολάου (Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης) και ο Στάθης Γουργουρής (Πανεπιστήµιο Κολούµπια Νέας
Υόρκης), µε συµµετέχοντες καθηγητές τη Ναταλί Μελά (Πανεπιστήµιο Κορνέλ), τη Μαρία Μπολέτση (Πανεπιστήµιο του Λέιντεν), την Karen Emmerich (Πανεπιστήµιο Πρίνστον), τον
Michael Warner (Πανεπιστήµιο Γέϊλ), τον Γρηγόρη Τζουσδάνη (Πολιτειακό Πανεπιστήµιο του Οχάιο) και τον Patrick McGuinness (Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης).

Οι συναντήσεις θα διαρκέσουν 6 ηµέρες και θα πραγµατοποιούνται πρωινές και απογευµατινές ώρες. Οι εισηγητές, επιφανείς πανεπιστηµιακοί και ερευνητές, θα διδάσκουν τρίωρα πρωινά σεµινάρια, ενώ οι 15 συµµετέχοντες (διδακτορικοί, µεταδιδακτορικοί φοιτητές και νέοι ερευνητές) θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους στα απογευµατινά εργαστήρια συµµετέχοντας
ισότιµα στον επιστηµονικό διάλογο. Παράληλες διαλέξεις και εκδηλώσεις ανοιχτές στο ευρύτερο κοινό θα πραγµατοποιηθούν στη διάρκεια των εργασιών του Θερινού Σχολείου. Μέσα
από τα πρωινά σεµινάρια και τις απογευµατινές ερευνητικές παρουσιάσεις, το φετινό πρόγραµµα σκοπεύει να εµπλουτίσει τη σχέση των συµµετεχόντων µε το έργο του Καβάφη και
να προτείνει καινοτόµες κατευθύνσεις και συγκριτικές προσεγγίσεις στα πλαίσια της παγκόσµιας λογοτεχνίας, διευρύνοντας, ταυτόχρονα, το πεδίο της έρευνας σχετικά µε το έργο
του Αλεξανδρινού.

Επιπροσθέτως, ένας από τους στόχους του Θερινού Σχολείου Καβάφη είναι να ενθαρρύνει µελλοντικές ερευνητικές συνεργασίες, κυρίως µεταξύ µελετητών οι οποίοι ακολουθούν
διαφορετικές µεθοδολογίες και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της καριέρας τους. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν, ως εκ τούτου, έως τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, και
θα τους ζητηθεί να υποβάλουν προσχέδιο της παρουσίασης τους.

Χάρη σε χορηγία του Ιδρύµατος Ωνάση, το Θερινό Σχολείο θα καλύψει όλα τα έξοδα που αφορούν τα δίδακτρα, τη διαµονή και τα τροφεία των συµµετεχόντων, ενώ φοιτητές και
ερευνητές µπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για την κάλυψη του συνόλου ή µέρους των εξόδων τους για τη µετάβαση τους στην Αθήνα.

Όροι συµµετοχής
Το Θερινό Σχολείο Καβάφη αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για τους συµµετέχοντες να παρακολουθήσουν οµιλίες από πανεπιστηµιακούς διεθνούς φήµης και να διερευνήσουν τα
δεδοµένα νέων ερευνητικών προσεγγίσεων και να συµµετάσχουν στην τρέχουσα φιλολογική συζήτηση. Διδακτορικοί φοιτητές, µεταδιδακτορικοί ερευνητές και νέοι ερευνητες των οποίων
τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα σχετίζονται µε τη Συγκριτική Λογοτεχνία, την Παγκόσµια Λογοτεχνία, τις Σπουδές Φύλου, τις Καβαφικές Σπουδές, τις Νεοελληνικές Σπουδές και
συναφείς τοµείς, ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής αποστέλλοντας:
α) µια σύντοµη επισκόπηση της τρέχουσας έρευνας τους όπου θα δικαιολογούν το ένδιαφερον τους να συµµετάσχουν στο Θερινό Σχολείο (ως 500 λέξεις)
β) µια σύντοµη περιγραφή του θέµατος που θα ήθελαν να αναπτύξουν στο Θερινό Σχολείο µε τη µορφή προφορικής παρουσίασης διάρκειας 30 λεπτών (ως 300 λέξεις)
γ) σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
δ) στοιχεία επικοινωνίας ενός καθηγητή ο οποίος θα µπορούσε να στείλει συστατική επιστολή υποστηρίξης της αίτησης.

Η γλώσσα εργασιών του Θερινού Σχολείου Καβάφη είναι η Αγγλική. Θα τηρηθούν πρακτικά των εργασιών του Σχολείου και µέρη των οµιλιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Αρχείου Καβάφη. Γνώση της ελληνικής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αλλά η εξοικείωση µε το έργο του Καβάφη είναι προαπαιτούµενο.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων για το Θερινό Σχολείο Καβάφη 2017: Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017
Για τυχόν απορίες καθώς και για την αποστολή του υλικού της αίτησης παρακαλείσθε να απευθύνεστε στους: Θοδωρή Χιώτη και Μαριάννα Χριστοφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Kavafis@sgt.gr

Διεθνές Θερινό Σχολείο Καβάφη 2018
Το επόµενο Θερινό Σχολείο έχει ήδη προγραµµατιστεί για τον Ιούλιο 2018. Την επιµέλειά του θα έχουν οι Constanze Guthenke (Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης) και ο Δηµήτρης Παπανικολάου (Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης), και το θέµα που έχει επιλεγεί είναι Καβάφης και Αρχαιότητα. Υποψήφιοι των οποίων η έρευνα είναι περισσότερο σχετική µε το συγκεκριµένο θέµα ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση τον επόµενο χρόνο, µπορούν όµως να επικοινωνήσουν ήδη µε τους διοργανωτές, γνωστοποιώντας το ενδιαφέρον τους και σε αυτόν τον κύκλο αιτήσεων.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Σεμινάρια
Δωρεάν εργαστήρια εφαρμογών αυτοματισμού και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου (18-24 ετών)
Δωρεάν εργαστήρια σε 3D εκτύπωση, ρομποτική και προγραμματισμό Python (ηλικίες 15-18)
Πρόγραμμα εξ αποστάσεως «Βασικές αρχές και δεξιότητες της συμβουλευτικής»
Δωρεάν σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google στα Ιωάννινα
Δωρεάν σεμινάρια «Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης» στο μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου
Πρόγραμμα εξ αποστάσεως «Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας» από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρόγραμμα «Αγγλικά για διαπραγματεύσεις- English for Negotiations» από το ΑΠΘ