Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Δια Βίου Μάθηση  

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ανακατεύθυνσης Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επίπεδου επιστημονικής κατάρτισης στον τομέα της Πληροφορικής σε αποφοίτους άλλων κατευθύνσεων.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής προσκαλεί υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ανακατεύθυνσης για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ανακατεύθυνσης με τίτλο Εφαρμοσμένη Πληροφορική.
Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι σαράντα (40).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ανακατεύθυνσης ορίζεται:
● για τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης σε κατ’ ελάχιστο δώδεκα (12) μήνες. Η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου οι σπουδές να ολοκληρώνονται το Σεπτέμβριο. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για τους/τις φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης ανέρχεται στους 24 μήνες.

● για τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης σε κατ’ ελάχιστο, 24 μήνες και 48 μήνες η μέγιστη. Κατ’ αναλογία, για τη μερική φοίτηση τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται τα δύο χειμερινά και εαρινά εξάμηνα και θα ακολουθεί η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στο Πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης της διπλωματικής κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του δεύτερου έτους.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, εξαιρουμένων των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφών γνωστικών πεδίων.
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά από 20 Μαΐου έως 28 Ιουνίου 2024, στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/

Με μιά Ματιά:
Για πτυχιούχους που δεν προέρχονται από το χώρο της Πληροφορικής.
Σχεδιασμένο ειδικά για απόφοιτους Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών.
Στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών χωρών.
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας που απαιτεί γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας.
Δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας.
Περισσότερες πληροφορίες στο https://applied.dit.hua.gr
Καλέστε μας στο 210-9549460


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Δια Βίου Μάθηση
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική»
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Προγράμματα Κατάρτισης
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ