Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Δια Βίου Μάθηση  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ [Master of Science (MSc) in Accounting in the Modern Management Environment] έχει ως γνωστικό αντικείμενο τα ευρύτερα πεδία της Λογιστικής, της Ελεγκτικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο σύγχρονο περιβάλλον διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα έχει υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και ποιοτικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά επιταχύνοντας την απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών και διπλωμάτων από Παγκόσμιους Οργανισμούς Λογιστικής-Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Συμμόρφωσης, όπως είναι το ACCA (8 εξαιρέσεις) και το ICA.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αφορά:

  • Τους επαγγελματίες λογιστές, εσωτερικούς επιθεωρητές, εξωτερικούς ελεγκτές, ορκωτούς λογιστές, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά στελέχη, αλλά και όσους προτίθενται να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στους εν λόγω ή παρεμφερείς τομείς.
  • Τους κατέχοντες διοικητικές θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς πλέον χρειάζεται όλο και περισσότερο να γνωρίζουν καλά τους κανόνες και τις πρακτικές της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής, της ελεγκτικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο άσκησης σύγχρονου και κοινωνικά υπεύθυνου μάνατζμεντ.
  • Όσους φιλοδοξούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες στα προαναφερθέντα επιστημονικά-επαγγελματικά πεδία, για να διαφοροποιήσουν και να εμπλουτίσουν περαιτέρω το επιστημονικό και επαγγελματικό τους προφίλ.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει αξιόλογα πλεονεκτήματα όπως:

  • Βελτιώνει σημαντικά τις επαγγελματικές προοπτικές και διευκολύνει την ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Επιταχύνει την απόκτηση πιστοποιητικών Διεθνών Οργανισμών.
  • Συνδέει τη θεωρία με την επαγγελματική πρακτική, με βάση τη νέα λογιστική και τις νέες αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ.
  • Ενημερώνει για τις κρίσιμες αλλαγές στο χώρο της οικονομίας και της αγοράς, από διδάσκοντες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της λογιστικής, της ελεγκτικής και της χρηματοοικονομικής/ τραπεζικής.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εξήντα (60). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 8 (οκτώ) μαθήματα συνολικά κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και η επιτυχής εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το Β΄ εξάμηνο (https://mscaccount.bma.upatras.gr/el/).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται το Σαββατοκύριακο με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης διαλέξεων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 3.000€ σε 2 ισόποσες δόσεις (1.500 ανά εξάμηνο). Παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων με βάση τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και μέχρι το 30% του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Δια Βίου Μάθηση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική & Διακυβέρνηση»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προγράμματα Κατάρτισης
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ