Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Δια Βίου Μάθηση  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Δημόσια Οικονομική και Πολιτική - (Master in Public Economics and Policy) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική και ο βασικός σκοπός είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, και η εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη Δημόσια Οικονομική Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στον έλεγχο του φακέλου υποψηφιότητας και σε προσωπική συνέντευξη.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή ισοδυνάμου αυτής (ερευνητικό project, ή επιπλέον μαθήματα). Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ανέλθει μέχρι το μέγιστο πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατά το παρακάτω διάστημα:

08.01.2021 έως 08.03.2021

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέχρι την άρση των περιορισμών

Συνημμένα θα πρέπει να προσκομίσουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία παρέχονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στο site του Π.Μ.Σ.:

Απαραίτητα έγγραφα:

1. Αίτηση Τποβολής Δικαιολογητικών (όπως το πρωτότυπο)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα)
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Δύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπως το πρωτότυπο, κλειστές σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα)
6. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας)
7. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο
8. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Επιπλέον δικαιολογητικά:

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
11. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο)
12. Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
13. Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ, (εάν υπάρχουν).

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων (3.000€). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 09.00-15.00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 2.

Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην παρακάτω διεύθυνση, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική Κτήριο Δ', γραφείο 212 (1ος όροφος) ή γραφείο 313 (2ος όροφος). Θηβών 250 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω 122 44
Δε, Τρ, Τε, Πα, Σα: 10.00 - 14.00
Τε, Πα: 17.00-21.00

Τ: 210 5381323, 2105381791
mpep@uniwa.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Δια Βίου Μάθηση
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρωτοποριακή Επιμόρφωση στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προγράμματα Κατάρτισης
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ