Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Δια Βίου Μάθηση  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Γιατί να επιλέξετε το ΠΜΣ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στην αξιοποίηση των νέων και ψηφιακών Μέσων και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να διαμορφώσει μια αντίστοιχη παράδοση.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του ΠΜΣ συνδυάζει το γνωστικό αντικείμενο με τη χρήση των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία και δίνοντας ευκαιρίες έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ποικίλα πεδία της εκπαίδευσης που σχετίζονται με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

 • Παροχή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010 αρθ. 2, παρ. 3δ)
 • Παροχή ευέλικτης φοίτησης σε μορφή συμπαγών χρονικών κύκλων (όπου συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και αργίες) ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας
 • Αξιοποίηση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζουν γνωστικά αντικείμενα θετικών και θεωρητικών μαθημάτων
 • Αξιοποίηση συνεργασιών με Πανεπιστήμια και οργανισμούς σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Δυνατότητα δανεισμού φορητού υπολογιστή για όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών σε ορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που το έχουν ανάγκη
 • Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το ετήσιο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
 • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
 • Φοίτηση στο πανέμορφο νησί της Ρόδου!

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία αξιολόγησης

Για την επιλογή των ΜΦ που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ απαιτούνται:

 • Τίτλος σπουδών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ1) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής), όπως αυτή πιστοποιείται από αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας.

Η επιλογή των εισακτέων συνεκτιμώνται:

 • τα ειδικά προσόντα τους, όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και
 • η αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Ημερομηνίες

Οι προφορικές συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Ρόδο (κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1) το χρονικό διάστημα 28-30 Απριλίου 2017 ή κάποιες επιπλέον ημέρες αν το επιβάλλει ο αριθμός των αιτήσεων. Όσοι από τους υποψήφιους δεν διαθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Γ1), μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου από τη γνωστική περιοχή του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα το χρονικό διάστημα που θα διεξαχθούν και οι συνεντεύξεις.

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αξιολόγησης, το αναλυτικό πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων, οδηγίες, καθώς και ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα εξετασθούν στην Αγγλική γλώσσα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ έως την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.

Η αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή φακέλου) θα γίνεται από την Τρίτη 14/02 έως και τη Δευτέρα 27/03/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μαζί με επιπλέον πληροφορίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής. http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/?page_id=262

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κτίριο Κλεόβουλος Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (1ος όροφος), Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 85132, Ρόδος, τηλ. επικοινωνίας 22410 99274 (καθημερινά από 10:00 έως 14:00) ή στο e-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr ή να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σοφός Αλιβίζος
Καθηγητής

Διαδώστε το άρθρο 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Δια Βίου Μάθηση
22 Μεταπτυχιακά, 3 Προπτυχιακά, 13 Διδακτορικά Προγράμματα. Σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου!
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νέος Κύκλος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ