Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δικαιολογητικά, διορισμοί, προσλήψεις, διαγωνισμοί ΑΣΕΠ.
ampalaeas
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: Παρ Αύγ 04, 2017 12:54 am

Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό ampalaeas » Σάβ Αύγ 05, 2017 11:06 pm

Κάτι επίκαιρο όσο αφορά επιτυχόντες ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα με την ρύθμιση του νόμου 4483/17 αρθρο 82. Υπάρχουν συνάδελφοι στην ομάδα που να τους καλύπτει η ρύθμιση? Αφορά άτομα που εργάστηκαν με προσωρινά αποτελέσματα , αλλά εν συνεχεία απολύθηκαν διότι δεν ήταν στα οριστικά.
— Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007.
—Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα διότι δεν νομίζω οι ΟΤΑ να κάνουν ενέργειες αν δεν τους θυμίσουμε πως εργαζόμασταν με προσωρινά αποτελέσματα , αν και πιστεύω πως πολλοί ΟΤΑ δεν θα κάνουν καθόλου ενέργειες , οπότε πρέπει να τις κάνουμε εμείς.

ampalaeas
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: Παρ Αύγ 04, 2017 12:54 am

Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό ampalaeas » Σάβ Αύγ 05, 2017 11:50 pm

Σας επισυνάπτω τον νέο νόμο με την ρύθμιση:
Άρθρο 82 – Νόμος 4483/17 ΦΕΚ 107/31-7-17
Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
από προσωπικό που κατατάχθηκε σε
προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.
και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007
1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
μπορούν να καλύπτουν οργανικές θέσεις κενές ή νέες
που συνιστώνται προς κάλυψη αντίστοιχων υπηρεσια-
κών αναγκών, κατά τις κείμενες διατάξεις, κλάδων/ειδι-
κοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, από προσληφθέ-
ντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21
του ν. 3584/2007 (Α΄143), από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2010,
οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέ-
ων.
Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με τη διαδικασία
των επόμενων παραγράφων.
2. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού αποστέλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. πίνακες
με τα στοιχεία των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής της παραγράφου 1. Το Α.Σ.Ε.Π. κατατάσσει τα
πρόσωπα αυτά σε πίνακα ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικό-
τητα και περιφερειακή ενότητα, βάσει της βαθμολογίας
που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της
οικείας προκήρυξης του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Αν προκύπτει
ισοβαθμία, η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο απα-
σχόλησης στον ίδιο Ο.Τ.Α. ή νομικό πρόσωπο αυτού και,
αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, η κατάταξη γίνεται με
βάση την παλαιότητα έκδοσης του προσωρινού πίνακα
διοριστέων στον οποίο είχε ενταχθεί ο κάθε εργαζόμε-
νος.
3. Όσοι με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., ύστερα από εξέταση
των ενστάσεων και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο, έχουν εγ-
γραφεί σε πίνακα απορριπτέων, επειδή δεν αποδείκνυαν
τα απαιτούμενα από την οικεία προκήρυξη προσόντα,
δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία του άρ-
θρου αυτού.
4. Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π.
αίτημα για την πλήρωση θέσεων ανά Ο.Τ.Α. και για συ-
γκεκριμένους κλάδους /ειδικότητες. Το Α.Σ.Ε.Π. καλεί με
δημόσια πρόσκληση τους περιλαμβανόμενους στους
πίνακες της παραγράφου 2, να υποβάλουν υποψηφιό-
τητα και να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τις προτιμήσεις τους. Η
επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις γίνεται με από-
φαση του Α.Σ.Ε.Π., με βάση τους πίνακες κατάταξης των
αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων και με την σειρά, που
έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.

ampalaeas
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: Παρ Αύγ 04, 2017 12:54 am

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό ampalaeas » Σάβ Σεπ 30, 2017 1:06 pm

Βγήκε η εγκύκλιος για όσους δούλευαν με προσωρινούς πίνακες επιτυχίας ΑΣΕΠ, αλλά ωστόσο δεν ήταν στους οριστικούς.
Όποιον πιάνει η ρύθμιση να έχουμε μια επικοινωνία.

pmitsos
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: Δευ Οκτ 30, 2017 9:34 am

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό pmitsos » Δευ Οκτ 30, 2017 6:05 pm

Καλησπέρα

Με πιάνει η ρύθμιση και το παρακολουθώ το θέμα. Αν έχω κάποιο νέο θα αναρτήσω. Ελπίζω το ίδιο και εσύ!

ampalaeas
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: Παρ Αύγ 04, 2017 12:54 am

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό ampalaeas » Τρί Οκτ 31, 2017 12:55 pm

pmitsos έγραψε:Καλησπέρα

Με πιάνει η ρύθμιση και το παρακολουθώ το θέμα. Αν έχω κάποιο νέο θα αναρτήσω. Ελπίζω το ίδιο και εσύ!


Να επικοινωνήσεις με τον Φορέα σου, να σιγουρευτείς πως έστειλαν τον πίνακα, και να σου στείλουν αντίγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου . Και μετα να παρακολουθούμε πού θα δημοσιευτούν όλοι οι επιτυχόντες,,,και πως θα δηλώσουμε τις περιοχές.

pmitsos
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: Δευ Οκτ 30, 2017 9:34 am

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό pmitsos » Δευ Νοέμ 27, 2017 2:50 pm

Καλησπέρα
Ακολούθησα τις οδηγίες σου. Σε ευχαριστώ πολύ!
Έχεις κάποιο νέο σχετικά με την εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα!

ampalaeas
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: Παρ Αύγ 04, 2017 12:54 am

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό ampalaeas » Τετ Νοέμ 29, 2017 11:25 am

pmitsos έγραψε:Καλησπέρα
Ακολούθησα τις οδηγίες σου. Σε ευχαριστώ πολύ!
Έχεις κάποιο νέο σχετικά με την εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα!


Η ΠΟΕ-ΟΤΑ έκανε συνάντηση στο υπουργείο εσωτερικών και ενα απο τα θέματα ήταν κ του αρθρου 82 απο προσωρινούς πίνακες. Το υπουργείο εσωτερικών είπε πως δεν έχουν στείλει όλοι οι δήμοι τα στοιχεία και αυτό περιμένουν. Αν θέλεις μπορείς να μπείς στην ιστοσελίδα ΠΟΕ-ΟΤΑ να διαβάσεις τι διεκδικεί ο σύλλογος. Αν μπορείς επίσης με προσωπικό μνμ να μου στείλεις να μην κουράζουμε τον κόσμο διότι δεν τους ενδιαφέρει τους πιο πολλούς.

pmitsos
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: Δευ Οκτ 30, 2017 9:34 am

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό pmitsos » Σάβ Δεκ 02, 2017 11:40 am

ampalaeas έγραψε:
pmitsos έγραψε:Καλησπέρα
... Αν μπορείς επίσης με προσωπικό μνμ να μου στείλεις να μην κουράζουμε τον κόσμο διότι δεν τους ενδιαφέρει τους πιο πολλούς.


Δυσκολεύομαι να βρω τον τρόπο που στέλνεις προσωπικά μηνύματα :D

aias2017
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 16
Εγγραφή: Τετ Μαρ 29, 2017 11:24 pm

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό aias2017 » Τρί Δεκ 12, 2017 8:14 pm

pmitsos έγραψε:
ampalaeas έγραψε:
pmitsos έγραψε:Καλησπέρα
... Αν μπορείς επίσης με προσωπικό μνμ να μου στείλεις να μην κουράζουμε τον κόσμο διότι δεν τους ενδιαφέρει τους πιο πολλούς.


Δυσκολεύομαι να βρω τον τρόπο που στέλνεις προσωπικά μηνύματα :D


ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ?

pavlosp
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 17
Εγγραφή: Τρί Σεπ 23, 2008 11:03 am

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό pavlosp » Πέμ Δεκ 14, 2017 9:55 am

Καλημέρα και από μένα, στην ίδια κατηγορία και εγώ.

ampalaeas
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: Παρ Αύγ 04, 2017 12:54 am

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό ampalaeas » Πέμ Δεκ 28, 2017 1:58 am

aias2017 έγραψε:
pmitsos έγραψε:
ampalaeas έγραψε:


Δυσκολεύομαι να βρω τον τρόπο που στέλνεις προσωπικά μηνύματα :D


ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ?Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αναρτηθηκαν τα ονόματα του αρθρου 82. Συνολικά 182 είναι στην διαταξη.

pmitsos
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: Δευ Οκτ 30, 2017 9:34 am

Re: Ρύθμιση Διορισμού Επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ με προσωρινά αποτελέσματα

Δημοσίευσηαπό pmitsos » Πέμ Ιαν 11, 2018 9:16 am

Χρόνια Πολλά - Καλή Χρονιά

Μετά από επικοινωνία που είχα με την ΣΕΔΑΠ (Σύλλογος εργαζομένων Δήμου Αγίας Παρασκευής) οι οποίοι το γνωρίζουν αρκετά καλά το θέμα μας, μου είπαν πως το θέμα βρίσκεται προσωρινά κολλημένο στον ΑΣΕΠ. Πρέπει ο ΑΣΕΠ να ζητήσει τους πίνακες ή τους φακέλους των ατόμων που είναι στον πίνακα Β, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ακόμα, προκειμένου να γίνει ένας ενιαίος οριστικός πίνακας.
Από εκεί και μετά θα αναλάβει την οποιαδήποτε δράση το υπουργείο.
Σε επικοινωνία με τον ΑΣΕΠ μας είπαν ότι σε κανά εξάμηνο (!!!!!) θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Χρειάζεται πίεση από όλους μας προς τον ΑΣΕΠ να κινηθούν πιο γρήγορα.


Επιστροφή σε “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες