Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις στο δημόσιο.
lux aeterna
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 106
Εγγραφή: Τρί Απρ 07, 2009 4:37 pm

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό lux aeterna » Παρ Φεβ 28, 2020 9:37 am

Μία ερώτηση και από εμένα.

Ας υποθέσουμε ότι υπάλληλος διορίζεται ως ΔΕ μέσω ΑΣΕΠ, διανύει 10 χρόνια σε αυτή την ειδικότητα και στο μεταξύ, έχοντας κάνει αίτηση σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ, ξαναδιορίζεται με την ίδια ειδικότητα σε άλλη υπηρεσία.

1) Αυτά τα 10 χρόνια προϋπηρεσίας που είχε στην πρώτη υπηρεσία προσμετρώνται και -ουσιαστικά- ξεκινάει από το ΜΚ που κατείχε στην πρώτη υπηρεσία. Σωστά;

2) Όταν του αναγνωριστεί η προϋπηρεσία, ας πούμε μετά από 1 χρόνο, η μισθολογική αύξηση δίδεται αναδρομικά από τη μέρα διορισμού στη νέα του θέση ή ξεκινάει από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ της κατάταξης στο νέο ΜΚ;

3) Έχοντας αναγνωρίσει τα 10 χρόνια προϋπηρεσίας και μετά από 2 χρόνια στη νέα υπηρεσία (σύνολο, δηλαδή, 12 χρόνια) ο υπάλληλος ζητάει μετάταξη σε ανώτερο κλάδο με πτυχίο Πανεπιστημίου που έλαβε μετά τον νέο του διορισμό. Όταν μεταταχθεί, ως προϋπηρεσία για την κατάταξη σε νέο κλιμάκιο ως ΠΕ πλέον, θα του αναγνωρίσουν 10 ή 2 χρόνια προϋπηρεσίας;

manos1998
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 11
Εγγραφή: Τετ Αύγ 08, 2018 2:35 pm

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό manos1998 » Παρ Φεβ 28, 2020 9:55 am

Την ΑΠΟΦΑΣΗ της Ολομέλειας του ΣτΕ με την οποία αναγνωρίζεται όλη η προϋπηρεσία για τη μετάταξη σε ανώτερο κλάδο

Υπενθυμίζεται ότι το αρμόδιο Τμήμα του ΣτΕ είχε αποφανθεί ότι το άρθρο 44 του 4569/18 με το οποίο αναγνωρίζεται η συγκεκριμένη προϋπηρεσία ήταν αντισυνταγματικό, απόφαση την οποία ανατρέπει η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

ertianos
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 72
Εγγραφή: Πέμ Αύγ 30, 2018 10:25 am

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό ertianos » Παρ Φεβ 28, 2020 11:28 am

Εντάξει, συνταγματική σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο η τροποποίηση σύμφωνα με την οποία λαμβανόταν υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας: Μισθολογική μεταχείριση μετατασσόμενων σε ανώτερη κατηγορία υπαλλήλων.

kontas
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 23, 2020 6:37 pm

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό kontas » Παρ Φεβ 28, 2020 1:08 pm

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 4ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ/5.2.2020 (Θέμα Α΄)
Μισθολογική μεταχείριση μετατασσόμενων σε ανώτερη κατηγορία υπαλλήλων
Γνωμοδότηση του Σώματος, επί του γενικότερης σημασίας ζητήματος της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 3 του ν.4354/2015

https://www.elsyn.gr/el/node/792
.....
... επιλαμβανόμενο αίτησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α., πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για ανάκληση της 151/2019 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο ίδιο Τμήμα, ...

...... διατύπωσε τη γνώμη που ακολουθεί:

1. Με τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, που προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4569/2018, ο νομοθέτης επέλυσε το ζήτημα της κατάταξης των μετατασσόμενων, από κατώτερη σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία, υπαλλήλων, θεσπίζοντας κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο για τη μισθολογική κατάταξη των ανωτέρω προσμετράται το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για την, έως και τη μετάταξη, μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους.

2. Η συνταγματικότητα της ως άνω διάταξης πρέπει να εκτιμηθεί εντός του πλαισίου που θέτουν οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4354/2015. Η ρύθμιση στηρίζεται στην επιλογή του νομοθέτη να αποσυνδέσει τη μισθολογική από τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και εντάσσεται στο σύστημα των διατάξεων του εν λόγω νόμου, σύμφωνα με το οποίο το ύψος του μισθού εξαρτάται από την κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο, στο οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος, βάσει των ετών της υπηρεσίας και της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του. Τα ως άνω κριτήρια μισθολογικής διακρίσεως που επέλεξε ο κοινός νομοθέτης είναι κατ’ αρχήν εύλογα, διότι τελούν σε θεμιτή συνάφεια προς το αντικείμενο της ρυθμίσεως, δεν δύναται δε η δικαστική εξουσία, με βάση τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, να συμπληρώσει ή υποκαταστήσει τα κριτήρια αυτά με άλλα, που θα κρίνονταν πλέον κατάλληλα, καθόσον έτσι θα υπερέβαινε τον οριακό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων που βάσει των ανωτέρω αρχών δικαιούται να ασκεί σεβόμενη τη θεμελιώδη αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών.

3. Κατά την ειδικότερη γνώμη των Μαρίας Βλαχάκη, Αντιπροέδρου και Βασιλικής Ανδρεοπούλου, Συμβούλου, ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης της αρχής της ισότητας δεν μπορεί να οδηγήσει στη μη εφαρμογή μιας διάταξης και στην εντεύθεν κρίση της δαπάνης που ερείδεται σε αυτήν ως μη νόμιμης και του χρηματικού εντάλματος ως μη θεωρητέου, έστω και αν -καθ’ υπόθεσιν- η διάταξη αυτή εισάγει μέτρο χαριστικού χαρακτήρα, διότι η κρίση μιας διάταξης ως χαριστικής μπορεί να αχθεί ενώπιον του δικαιοδοτούντος και μόνον Δικαστηρίου από τον πληττόμενο διάδικο (ο οποίος εξαιρείται του χαριστικού μέτρου) και δεν δύναται το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών, κατ’ επίκληση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, να θέσει εκποδών ευμενή διάταξη νόμου.

4. Με την εισήγηση συμφώνησαν τα ακόλουθα μέλη: Σωτηρία Ντούνη, και Μαρία Αθανασοπούλου, Αντιπρόεδροι και Ευαγγελία - Ελισάβετ Koυλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Γεωργία Τζομάκα, Βιργινία Σκεύη, Δημήτριος Τσακανίκας, Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Αργυρώ Μαυρομμάτη, Κωνσταντίνος Κρέπης, Ειρήνη Κατσικέρη, Γεωργία Παπαναγοπούλου, Σύμβουλοι.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, επί του παραπεφθέντος, με τα πρακτικά της 6ης/6.11.2019 Συνεδρίασης του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γενικότερης σημασίας ζητήματος της αντίθεσης της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, όπως η παρ. 13 αυτού προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4569/2018, στα άρθρα 4 παρ. 1 και 4 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ολομέλεια κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι η εν λόγω διάταξη δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και τις ειδικότερες αρχές που απορρέουν απ’ αυτήν, ούτε στην αρχή της αξιοκρατίας, ούτε σε άλλη αρχή ή διάταξη του Συντάγματος. Τούτων δοθέντων, πρέπει η εν λόγω διάταξη να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη υπόθεση.

6. Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να αναπεμφθεί αυτή η υπόθεση στο Ι Τμήμα του Δικαστηρίου, προκειμένου αυτό να αποφανθεί οριστικά επί της σχετικής αίτησης ανάκλησης.

marios1969
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 18, 2017 10:03 am

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό marios1969 » Σάβ Φεβ 29, 2020 7:28 pm

Επιτέλους λύθηκε ευνοϊκά ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε επί τρία χρόνια χιλιάδες υπαλλήλους ! Ήδη από χθες στην υπηρεσία μου άρχισαν να καταβάλλονται αναδρομιά των μετατάξεων!
Ευτυχώς που κάποιοι φορείς όπως η Περιφέρεια και ο Δήμος Αθηναίων από οσο ξέρω κινήθηκαν νομικά και δικεκδίκησαν τη συνταγματικότητα του νόμου!

iwapan45
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 20
Εγγραφή: Δευ Ιουν 04, 2018 8:53 am

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό iwapan45 » Τετ Μαρ 04, 2020 2:12 pm

"Γνωμοδότηση του Σώματος, επί του γενικότερης σημασίας ζητήματος της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 3 του ν.4354/2015 όπως ισχύει.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης Γεν.Συν./5.2.2020 (Θέμα Α΄)"

Μπορεί αυτή η απόφαση να έχει άμεση εφαρμογή στους Δήμους που εργαζόμαστε; Αν γνωρίζει κάποιος να μας ενημερώσει γιατί στο δικό μας γραφείο προσωπικού και λογιστήριο......<<αγρόν αγοράζουν>>, όταν είναι να μας δώσουν χρήματα, μόνο όταν είναι να μας κόψουν ενεργούν άμεσα!!!!!!

marios1969
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 18, 2017 10:03 am

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό marios1969 » Τετ Μαρ 04, 2020 4:48 pm

iwapan45 έγραψε:"Γνωμοδότηση του Σώματος, επί του γενικότερης σημασίας ζητήματος της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 3 του ν.4354/2015 όπως ισχύει.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης Γεν.Συν./5.2.2020 (Θέμα Α΄)"

Μπορεί αυτή η απόφαση να έχει άμεση εφαρμογή στους Δήμους που εργαζόμαστε; Αν γνωρίζει κάποιος να μας ενημερώσει γιατί στο δικό μας γραφείο προσωπικού και λογιστήριο......<<αγρόν αγοράζουν>>, όταν είναι να μας δώσουν χρήματα, μόνο όταν είναι να μας κόψουν ενεργούν άμεσα!!!!!!


Ναι έχει άμεση εφαρμογή. Είναι Απόφαση Ολομέλειας του Ελ.Συν. Και σε παλιότερες υποθέσεις που έχει εκφέρει γνώμη η Ολομέλεια, οι υπηρεσίες ακολουθούν την απόφαση (πχ με θεματα συμβασιούχων). Στην υπηρεσία μου όσες υποθέσεις είχαν κολλήσει μισθολογικά, αποδόθηκαν αναδρομικά (είναι δήμος της αττικής)

iwapan45
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 20
Εγγραφή: Δευ Ιουν 04, 2018 8:53 am

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό iwapan45 » Πέμ Μαρ 05, 2020 12:48 pm

marios1969 έγραψε:
iwapan45 έγραψε:"Γνωμοδότηση του Σώματος, επί του γενικότερης σημασίας ζητήματος της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 3 του ν.4354/2015 όπως ισχύει.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης Γεν.Συν./5.2.2020 (Θέμα Α΄)"

Μπορεί αυτή η απόφαση να έχει άμεση εφαρμογή στους Δήμους που εργαζόμαστε; Αν γνωρίζει κάποιος να μας ενημερώσει γιατί στο δικό μας γραφείο προσωπικού και λογιστήριο......<<αγρόν αγοράζουν>>, όταν είναι να μας δώσουν χρήματα, μόνο όταν είναι να μας κόψουν ενεργούν άμεσα!!!!!!


Ναι έχει άμεση εφαρμογή. Είναι Απόφαση Ολομέλειας του Ελ.Συν. Και σε παλιότερες υποθέσεις που έχει εκφέρει γνώμη η Ολομέλεια, οι υπηρεσίες ακολουθούν την απόφαση (πχ με θεματα συμβασιούχων). Στην υπηρεσία μου όσες υποθέσεις είχαν κολλήσει μισθολογικά, αποδόθηκαν αναδρομικά (είναι δήμος της αττικής)


Καλησπέρα σε ευχαριστώ πολύ, πάω αμέσως να τους ενημερώσω!!!!

spirosdalianis
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 18
Εγγραφή: Πέμ Οκτ 26, 2017 12:51 pm

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό spirosdalianis » Παρ Μαρ 27, 2020 7:22 pm

Όταν κάποιος περάσει υπηρεσιακό για μετάταξη σε ανώτερο κλάδο τι γίνεται μετά; Ποια είναι η διαδικασία; Πόσο διαρκεί; Πως ελέγχω τη διαδικασία; Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας .

marios1969
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 18, 2017 10:03 am

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό marios1969 » Σάβ Μάιος 16, 2020 10:29 am

marios1969 έγραψε:
iwapan45 έγραψε:"Γνωμοδότηση του Σώματος, επί του γενικότερης σημασίας ζητήματος της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 3 του ν.4354/2015 όπως ισχύει.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης Γεν.Συν./5.2.2020 (Θέμα Α΄)"

Μπορεί αυτή η απόφαση να έχει άμεση εφαρμογή στους Δήμους που εργαζόμαστε; Αν γνωρίζει κάποιος να μας ενημερώσει γιατί στο δικό μας γραφείο προσωπικού και λογιστήριο......<<αγρόν αγοράζουν>>, όταν είναι να μας δώσουν χρήματα, μόνο όταν είναι να μας κόψουν ενεργούν άμεσα!!!!!!


Ναι έχει άμεση εφαρμογή. Είναι Απόφαση Ολομέλειας του Ελ.Συν. Και σε παλιότερες υποθέσεις που έχει εκφέρει γνώμη η Ολομέλεια, οι υπηρεσίες ακολουθούν την απόφαση (πχ με θεματα συμβασιούχων). Στην υπηρεσία μου όσες υποθέσεις είχαν κολλήσει μισθολογικά, αποδόθηκαν αναδρομικά

ghj
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Τετ Μάιος 20, 2020 7:17 pm

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό ghj » Πέμ Μάιος 21, 2020 2:03 pm

Παιδιά, μιας και η μετάταξη απο ΔΕ σε ΠΕ θεωρείται πλέον υπηρεσιακή μεταβολή, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τα πρόσφατα λαμβάνει υπόψη όλη την προϋπηρεσία για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη το ''πάγωμα'' της διετίας 2016-18, απο πότε πρέπει να πληρωθούμε, απο την ημερομηνία της αίτησης για μετάταξη ή της δημοσίευσης σε ΦΕΚ;

Το ρωτάω, διότι η αίτησή μου έγινε τον Αύγουστο 2019, η υπηρεσία το έδωσε προς κρίση στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2020(!!) και ΦΕΚ πήρε τώρα τον Μάϊο... σχεδόν ένας χρόνος καθυστέρηση και ακόμη κλιμάκιο και λεφτά τίποτα.

θέλω να πω, κανονικά δεν πρέπει να μετράει απο την ημερομηνία της αίτησης, ως υπηρεσιακή μεταβολή;

marios1969
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 18, 2017 10:03 am

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό marios1969 » Πέμ Μάιος 21, 2020 5:23 pm

ghj έγραψε:Παιδιά, μιας και η μετάταξη απο ΔΕ σε ΠΕ θεωρείται πλέον υπηρεσιακή μεταβολή, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τα πρόσφατα λαμβάνει υπόψη όλη την προϋπηρεσία για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη το ''πάγωμα'' της διετίας 2016-18, απο πότε πρέπει να πληρωθούμε, απο την ημερομηνία της αίτησης για μετάταξη ή της δημοσίευσης σε ΦΕΚ;

Το ρωτάω, διότι η αίτησή μου έγινε τον Αύγουστο 2019, η υπηρεσία το έδωσε προς κρίση στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2020(!!) και ΦΕΚ πήρε τώρα τον Μάϊο... σχεδόν ένας χρόνος καθυστέρηση και ακόμη κλιμάκιο και λεφτά τίποτα.

θέλω να πω, κανονικά δεν πρέπει να μετράει απο την ημερομηνία της αίτησης, ως υπηρεσιακή μεταβολή;


Η μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με την έκδοση του ΦΕΚ !! Από τότε θα αρχίσεις να πληρώνεσαι ως ΠΕ! Λύθηκε το πρόβλημα που υπήρχε ως προς τις αποδοχές μετά απο μετάταξη, με απόφαση της Ολομέλειας του Ελ.Συν. Άρα από την ημερομηνία του ΦΕΚ και μετά θα πληρώνεσαι ως ΠΕ! Όμως η διετία 2016-2017 δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη! Αυτό εξακολουθεί και ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και για τους μετατασσόμενους!

Thanos758
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Σάβ Μάιος 23, 2020 3:13 am

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό Thanos758 » Σάβ Μάιος 23, 2020 10:13 am

Καλημέρα, στον δήμο Αθηναίων σφυρίζουν αδιάφορα ακόμα... Το τμήμα μισθοδοσίας λέει πως δεν έχουν καμία επίσημη απόφαση στα χέρια τους. Ξέρει κανεις αν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει γρηγορότερη η διαδικασία? Έχω ήδη σβήσει τα πρώτα κεράκια από το φεκ μου...

marios1969
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 18, 2017 10:03 am

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό marios1969 » Σάβ Μάιος 23, 2020 3:20 pm

Thanos758 έγραψε:Καλημέρα, στον δήμο Αθηναίων σφυρίζουν αδιάφορα ακόμα... Το τμήμα μισθοδοσίας λέει πως δεν έχουν καμία επίσημη απόφαση στα χέρια τους. Ξέρει κανεις αν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει γρηγορότερη η διαδικασία? Έχω ήδη σβήσει τα πρώτα κεράκια από το φεκ μου...


Μα δεν είναι στο χέρι τους να μην σε πληρώνουν!! ΤΗν απόφαση της Ολομέλειας την διάβασαν? Ακόμη και το Ι Τμήμα του Ελ.Συν την επικύρωσε με άλλες αποφάσεις! Στον φορέα μου έχουν αποδοθεί αναδρομικά σε όλους όσους είχαν κάνει μετάταξη!! Για δες το! Σε κοροϊδεύουν! Εν ανάγκη κάνε καταγγελία

lux aeterna
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 106
Εγγραφή: Τρί Απρ 07, 2009 4:37 pm

Re: Μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Δημοσίευσηαπό lux aeterna » Σάβ Μάιος 23, 2020 5:00 pm

Βρε παιδιά μια βοήθεια γιατί είμαι μέρες πριν περάσω υπηρεσιακό... Μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχει νόμος που να επιτρέπει ή να απαγορεύει την ταυτόχρονη μετάταξη με μεταφορά θέσης ΚΑΙ σε ανώτερο κλάδο / κατηγορία ΚΑΙ σε άλλο φορέα;

Διορίστηκα σε ΙΚΑ υγειονομικός. Μετά γίναμε ΕΟΠΥΥ. Μετά βγήκαμε όλοι σε διαθεσιμότητα για 1 μήνα, γίναμε Κέντρο Υγείας και ξαναπροσληφθήκαμε όλοι με την ίδια ειδικότητα, χωρίς να υπάρχει οργανόγραμμα / κλαδόγραμμα (και ακόμα δεν υπάρχει). Τα Κέντρα Υγείας ΔΕΝ είναι αυτοδιοίκητα (έχουν Υπεύθυνο Μονάδας, όχι Διευθυντή) και υπάγονται διοικητικά στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).

Πού λέει ότι με μετάταξη σε ανώτερο κλάδο και κατηγορία με μεταφορά θέσης μπορώ μπορώ να κάνω ΜΟΝΟ εκεί που βρίσκεται η οργανική μου;


Επιστροφή σε “ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: filippos_kar και 1 επισκέπτης