Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Επιχειρηματικότητα RSS Κατηγορίας

Μητρώο Συμβούλων Υποστήριξης δημιουργεί η Ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ

Diorismos.gr

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Πρόσκληση για τη συγκρότηση Μητρώου Συμβούλων Υποστήριξης απηύθυνε η ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ, με τους οποίους θα μπορεί να συμβάλλεται κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή έργου που σχετίζεται με την υλοποίηση των δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ, με έμφαση στα ακόλουθα αντικείμενα:

Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένοι:

α) προληπτικό έλεγχο διακηρύξεων, τευχών Δημοπράτησης, Συμβάσεων.
β) έλεγχος Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (ΑΠΕ ) Δημοσίων Έργων.
γ) σύνταξη διακηρύξεων, τευχών Δημοπράτησης και Συμβάσεων τεχνικής βοήθειας.
δ) υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων / Έργων, στις διαδικασίες ολοκλήρωσης των Πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στο κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. Η υποστήριξη αυτή ενδεικτικά αφορά στους κάτωθι τομείς :

 • αντιστοίχιση της προβλεπόμενης διαδικασίας ολοκλήρωσης των πράξεων, με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ,
 • έλεγχος της διαδικασίας ολοκλήρωσης των Πράξεων υποδομών και στα τρία στάδια ολοκλήρωσης, δηλαδή την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης, την προσωρινή παραλαβή και την οριστική παραλαβή,
 • έλεγχος της διαδικασίας ολοκλήρωσης των Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ,
 • υποβολή δήλωσης ολοκλήρωσης Πράξης,
 • έκδοση βεβαίωσης τήρησης υποχρεώσεων τελικού δικαιούχου,
 • σύνταξη απολογιστικής έκθεσης ολοκλήρωσης Πράξης,
 • προετοιμασία και διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων ολοκλήρωσης,
 • στον προγραμματισμό, οργάνωση, σχεδιασμό προγραμμάτων / έργων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • στο στρατηγικό σχεδιασμό και διαμόρφωση πολιτικής στο τομέα της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

ε) τεχνική υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης και διαχείρισης ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΕΑΕΚ,
στ) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ σε διαδικασίες αξιολόγησης / αποτύπωσης στοιχείων προόδου της πορείας υλοποίησης πράξεων του προγράμματος, καθώς και στοιχείων προτάσεων των φορέων προς ένταξη έργων.

Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων :

α) παροχή υπηρεσιών σε εργασίες λογιστηρίου,
β) παροχή υπηρεσιών οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης,
γ) παροχή υπηρεσιών θεμάτων μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα ως εξής:

Για τους πτυχιούχους ΑΕΙ:

 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένοι.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος και διετής επαγγελματική εμπειρία ή Τριετής επαγγελματική εμπειρία σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Πρόσκλησης

ενώ για τους πτυχιούχους ΤΕΙ:

 1. Πτυχίο Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
 2. Διετής επαγγελματική εμπειρία, υπολογιζόμενης από τη λήψη πτυχίου, σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Πρόσκλησης.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ
Πιττακού 2 - 4 & Περιάνδρου, 105 58, Αθήνα.
Τηλ.: 210-3278022, κα Ελ. Μαγιάση
Φαξ : 210-3278028

Οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο, θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ μέχρι την 31/07/2008 και ώρα 14.00

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. Όσες αιτήσεις υποβληθούν με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ έγκαιρα.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Diorismos.gr


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Επιχειρηματικότητα
Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου 2019-2020
10ος διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας από την Εθνική Τράπεζα
Πρόσκληση σε παρόχους τουριστικών καταλυμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
5ο Thessaloniki Demo Day για καινοτόμες ιδέες και startups
Χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων στην Ελλάδα
ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 500 εκ. ευρώ για επιχειρηματικές επενδύσεις νέων και γυναικών
Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν