Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Υποτροφίες για σπουδές στο Παρίσι στην αρχιτεκτονική ή μουσική ή γλυπτική ή ζωγραφική

Diorismos.gr

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή «δανείου τιμής», από τα έσοδα του κληροδοτήματος του Ακαδημαϊκού Βασ. Κουρεμένου, για σπουδές στο Παρίσι στην Αρχιτεκτονική ή Μουσική ή Γλυπτική ή Ζωγραφική και Διακοσμητική, να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης, αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 16-22 ετών και αποδεδειγμένη κλίση στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών, να μη διαθέτουν δε τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα για αντιμετώπιση σπουδών στο εξωτερικό. Οι καταγόμενοι από την Ηπειρο θα προτιμηθούν.

Ο αριθμός αυτών που θα επιλεγούν θα ανέλθει σε τέσσερις (4). Στον καθένα από αυτούς θα παρέχεται, με τη μορφή «δανείου τιμής», οικονομική ενίσχυση χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ευρώ) μηνιαίως, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να παρατείνεται ανά έτος μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών τουλάχιστον «Καλής» γνώσης της Γαλλικής γλώσσας ή να εξεταστούν υποχρεωτικά στη Γαλλική γλώσσα, γραπτά και προφορικά, και να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας, στη γραπτή και προφορική εξέταση, τουλάχιστον δεκατέσσερα (14).
Τις αιτήσεις πρέπει να συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 22 ετών και μικρότερης των 16 ετών (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
β) Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικής καταγωγής (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
γ) Επικυρωμένα πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία αποδεικνύοντα την επίδοση του ενδιαφερομένου στον κλάδο, στον οποίο επιθυμεί να σπουδάσει.
δ) Αποδεικτικό της καταγωγής των εν- διαφερομένων, εφόσον κατάγονται από την Ηπειρο (δοθέντος ότι οι καταγόμενοι από την Ηπειρο προτιμώνται σύμφωνα με τη διαθήκη).
ε) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως. Προκειμένου περί ανηλίκων τη δήλωση αυτή υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους του υποψηφίου και της οικογένειάς του (για τους υποψηφίους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση: επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν είχε την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο οικονομικό έτος).
ζ) Επικυρωμένο τίτλο που να αποδεικνύει τουλάχιστον την «Καλή» γνώση της Γαλλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
η) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Σημ.: α. Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, από την Ακαδημία Αθηνών, των δικαιολογητικών α) και β) απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητείται υποχρεωτικά από την Ακαδημία Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών - Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, αρμόδια κα Ελένη-Μαρία Αρμένη, τηλ. 210- 3664736 καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων στα ΔΙΕΚ του υπουργείου παιδείας
Ανανεώνονται τα σχολικά βιβλία και τα προγράμματα σπουδών
Νέα, ψηφιακή εποχή για τα διαδραστικά σχολικά βιβλία
Επιλογή εποπτών και εκπονητών για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών
Ανοικτό κάλεσμα του δήμου Αθηναίων σε εκπαιδευτικούς για επιμορφωτικές δράσεις
Νέοι όροι για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση