Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

ΥΠΕΠΘ:Εγκύκλιος για τη διακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω του ιου ΑΗ1Ν1

Diorismos.gr

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Υπουργείο Παιδείας με νέα εγκύκλιο του ανακοίνωσε τα κριτήρια διακοπής της λειτουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών λόγω του ιου της νέας γρίπης, τα οποία είναι τα εξής:

1) Για τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος σχολείου (ίδια αίθουσα): Εμφάνιση 4 ή περισσότερων ατόμων από το ίδιο Τμήμα με συμπτώματα γρίπης. Θεωρείται ότι ένα άτομο έχει συμπτώματα γρίπης εάν παρουσιάζει πυρετό μεγαλύτερο ή ίσο με 38 βαθμούς Κελσίου ΚΑΙ ένα τουλάχιστον από τα εξής: βήχα, πονόλαιμο, συνάχι. Για τη σχετική καταγραφή απουσιών αρκεί η δήλωση των συμπτωμάτων από τους γονείς προς το σχολείο, ενώ εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης γρίπης δεν απαιτείται.

2) Για τη διακοπή της λειτουργίας Σχολικής Μονάδας: Εμφάνιση ασθενών με τα κριτήρια του σημείου (1) τουλάχιστον στο 1/3 (33%) από τα Τμήματα της ίδιας Σχολικής Μονάδας.

3) Για τη διακοπή λειτουργίας σχολικού συγκροτήματος: Διακοπή της λειτουργίας στο 1/3 (33%) των Σχολικών Μονάδων του σχολικού συγκροτήματος με βάση τα κριτήρια του σημείου (2).

4) Για τη διακοπή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων ενός Νομού: Διακοπή της λειτουργίας τουλάχιστον του 1/3 (33%) από τις Σχολικές Μονάδες του Νομού με βάση τα κριτήρια του σημείου (2).

Η διακοπή λειτουργίας Τμήματος Σχολείου/Βρεφονηπιακού Σταθμού, ή Σχολικής Μονάδας / Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού συνιστάται για χρονικό διάστημα διάρκειας 7 ημερών. Στο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί των σχολείων των οποίων διακόπτεται η λειτουργία να απέχουν από άλλα μαθήματα ή ομαδικές εξωσχολικές δραστηριότητες.

Μετά την επαναλειτουργία Τμήματος Σχολείου/Βρεφονηπιακού Σταθμού, ή Σχολικής Μονάδας/Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού (ύστερα από διακοπή λειτουργίας επί 7 ημέρες, σύμφωνα με τα παραπάνω), ΔΕΝ διακόπτεται ξανά η λειτουργία αυτού του Τμήματος σχολείου ή αυτής Σχολικής Μονάδας, εάν εμφανιστεί ξανά αριθμός ατόμων με συμπτώματα γρίπης ο οποίος να εμπίπτει στα παραπάνω κριτήρια. Νέα διακοπή δεν συνιστάται, διότι η εκ νέου εμφάνιση αυξημένου αριθμού ατόμων με συμπτώματα γρίπης σημαίνει ότι έχει ήδη εγκατασταθεί ευρεία διάδοση του ιού στην κοινότητα, και ως εκ τούτου η διακοπή της λειτουργίας του σχολείου δεν έχει νόημα.

Εάν σε Φροντιστήρια ή τάξεις εξωσχολικών δραστηριοτήτων εμφανιστούν ασθενείς που εμπίπτουν στα κριτήρια (1) και (2), επιβάλλεται η διακοπή της λειτουργία τους.

Κριτήρια διακοπής της λειτουργίας των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης

1) Για τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος σχολείου (ίδια αίθουσα): Εμφάνιση 2 ή περισσότερων ατόμων από το ίδιο Τμήμα με συμπτώματα γρίπης. Θεωρείται ότι ένα άτομο έχει συμπτώματα γρίπης εάν παρουσιάζει πυρετό μεγαλύτερο ή ίσο με 38 βαθμούς Κελσίου ΚΑΙ ένα τουλάχιστον από τα εξής: βήχα, πονόλαιμο, συνάχι. Για τη σχετική καταγραφή απουσιών αρκεί η δήλωση των συμπτωμάτων από τους γονείς προς το σχολείο, ενώ εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης γρίπης δεν απαιτείται.

2) Για τη διακοπή της λειτουργίας Σχολικής Μονάδας: Εμφάνιση ασθενών με τα κριτήρια του σημείου (1) τουλάχιστον σε 2 από τα Τμήματα της ίδιας Σχολικής Μονάδας.

Διαδικασία λήψης απόφασης για τη διακοπή της λειτουργίας Τμημάτων - Σχολικών Μονάδων (συμπεριλαμβανομένων και των Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης) - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος σχολείου ή Σχολικής Μονάδας λαμβάνεται από τον Νομάρχη, μετά από εισήγηση του Νομιάτρου. Για τη σχετική εισήγηση και απόφαση λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω κριτήρια κατά περίπτωση, καθώς και τα τοπικά επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα.

Εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω κριτήρια, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει τον Νομίατρο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι ενημερώσεις αυτές γίνονται με σύντομο έγγραφο, που αποστέλλεται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Ο Νομίατρος εισηγείται στο Νομάρχη τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος του σχολείου ή όλης της Σχολικής Μονάδας.

Εφόσον ο Νομάρχης αποφασίσει τη διακοπή της λειτουργίας Τμήματος του σχολείου ή όλης της Σχολικής Μονάδας, η Νομαρχία ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνεται ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς. Επίσης, με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας καταχωρείται στη βάση δεδομένων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου η πληροφορία για τη διακοπή της λειτουργίας του σχολείου.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη σειρά της ενημερώνει καθημερινά τις κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης & Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΕΠΥ) σχετικά με: α/τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς της, για τις οποίες ελήφθη απόφαση διακοπής λειτουργίας, και β/το σύνολο των Σχολικών Μονάδων που είναι κλειστές.

Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται από το ΕΚΕΠΥ καθημερινά στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας/Δ/νση Δημ. Υγιεινής/Τμήμα Σχολικής Υγείας και στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Εξαίρεση από τη παραπάνω διαδικασία αποτελούν οι Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί. Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ενημερώνουν τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου, ώστε ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου να λάβει την Απόφαση διακοπής λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού. Η Απόφαση κοινοποιείται στο Νομίατρο και στο Υ.Υ.Κ.Α. (ΕΚΕΠΥ). Οι Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ενημερώνουν απευθείας το Νομίατρο, ο οποίος εισηγείται στο Νομάρχη για τη λήψη Απόφασης, η οποία κοινοποιείται στο Υ.Υ.Κ.Α. (ΕΚΕΠΥ).

Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται από το ΕΚΕΠΥ καθημερινά στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας/Δ/νση Δημ. Υγιεινής/Τμήμα Σχολικής Υγείας και στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η ισχύς της παρούσας Εγκυκλίου αρχίζει από τη Δευτέρα 23-11-09.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Επαναλειτουργία γυμνασίων και λυκείων από 1η Φεβρουαρίου
Με e-mail ο έλεγχος επίδοσης όλων των μαθητών στους κηδεμόνες τους
Εγκύκλιος για την εορτή των Τριών Ιεραρχών
Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην ενισχυτική διδασκαλία 2020-2021
Ξεκινά η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων
Αναβολή εξετάσεων του Ιανουαρίου 2021 Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς
Υποτροφίες από την μονάδα υποστήριξης φοιτητών ευπαθών ομάδων του ΠΔ Μακεδονίας