Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Diorismos.gr
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (ΦΕΚ Β 1165 διόρθ.σφαλμ. ΦΕΚ Β 1300) Υπουργική Απόφαση Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, καθώς και στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-21), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, των ακόλουθων θέσεων Δευτεροβάθμιου Κύκλου των κατωτέρω Ευρωπαϊκών Σχολείων:

1) Μία (1) θέση EL Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ. (*Επισήμανση 1)
2) Μία (1) θέση EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ. (*Επισήμανση 2)
3) Μία (1) θέση EN & FR Pedagogical Counsellor στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι. (*Επισήμανση 2)
4) Μία (1) θέση EN & FR Pedagogical Advisor στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι. (*Επισήμανση 2)
5) Μία (1) θέση EN & FR ΠΕ79 Μουσικών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙΙ, με γλώσσα διδασκαλίας τη Γαλλική και την Αγγλική. (*Επισήμανση 3)
6) Δύο (2) θέσεις EN ΠΕ03 Μαθηματικών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι, με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. (*Επισήμανση 4)
7) Μία θέση EN ΠΕ04.02 Χημικών στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. (*Επισήμανση 4)
8) Μία (1) θέση EN ΠΕ86 Πληροφορικής στο Ε.Σ. Βρυξέλλες ΙΙ, με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική (*Επισήμανση 4)

*Επισήμανση 1: Οι υποψήφιοι για τη θέση (1) θα πρέπει να πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 1 της αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (Β’1165) Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή να έχουν άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες εργασίας (αγγλική, γαλλική, γερμανική).

*Επισήμανση 2: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις (2), (3), (4) απαιτείται να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (Γ1 επίπεδο) της γαλλικής γλώσσας και καλή γνώση (Β2 επίπεδο) της αγγλικής
γλώσσας. (παρ. ΙΙ.Α του αριθμ. 2018-01-D-65-en-3 ευρωπαϊκού κανονισμού) και ταυτόχρονα να πληρούν και την προϋπόθεση της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 1 της αριθμ. 26754/H2/10-3-
2022 (Β’1165) Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή να έχουν άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες εργασίας (αγγλική, γαλλική, γερμανική).

*Επισήμανση 3: Οι υποψήφιοι για τη θέση (5) απαιτείται να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση (Γ1 επίπεδο) της γαλλικής γλώσσας και της αγγλικής γλώσσας. (παρ. ΙΙ.Α του αριθμ. 2018-01-D-65-
en-3 ευρωπαϊκού κανονισμού) και ταυτόχρονα να πληρούν και την προϋπόθεση της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 1 της αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (Β’1165) Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή να έχουν άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες εργασίας (αγγλική, γαλλική, γερμανική).

*Επισήμανση 4: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις (6), (7), (8) απαιτείται να έχουν άριστη γνώση (Γ2 επίπεδο) της αγγλικής γλώσσας (παρ. ΙΙ.C του αριθμ. 2018-01-D-65-en-3 ευρωπαϊκού
κανονισμού).
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-3- 2024 έως και 1-4-2024 και ώρα 15:00
Δείτε την εγκύκλιο 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Εγκύκλιος για τη διαδικασία καταχώρισης στην ειδική εφαρμογή stop-bullying.gov.gr
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
Εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές ΣΤ Δημοτικού & Γ Γυμνασίου σε εθνικό επίπεδο
Τροποποίηση κατάταξης σχολών, τμημάτων και κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία
Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ86 για απόσπαση στο ΥΠΑΙΘΑ και τις περιφερειακές διευθύνσεις
Αιτήσεις για απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ78,ΠΕ80,ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84 καιΤΕ02.02 στο ΥΠΑΙΘΑ
Οδηγίες για τις αιτήσεις μετάταξης - απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος