Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Κανονισμός λειτουργίας μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας

Diorismos.gr
Κανονισμός λειτουργίας μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας
Κανονισμός λειτουργίας μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Δημοσιεύθηκε με τον Αριθμ. 109153/Κ5/08-09-2022 ( Τεύχος B’ 4771/12.09.2022) ο Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας

Άρθρο 1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
1. Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5) του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.
...........

Άρθρο 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
(Α) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής και
(Β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες.
2. Ο μαθητευόμενος οφείλει να είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπογραφή της σύμβασης μαθητείας και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας. Μη συμμόρφωσή του συνεπάγεται διακοπή του προγράμματος.

Άρθρο 3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
1. Οι Συντονιστές Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και τους Διευθυντές των Εργαστηριακών Κέντρων και τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. καταγράφουν τις ειδικότητες Τάξης Μαθητείας που σχεδιάζεται να υλοποιήσουν τα ΕΠΑ.Λ., με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλισθεί αντίστοιχες θέσεις μαθητείας σε εργοδότες και υφίσταται η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή.
..........

Άρθρο 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων επιλογής για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν μετά τις ενέργειες του άρθρου 3.

Για κάθε μία από τις ειδικότητες της πρόσκλησης αναφέρεται το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο σχεδιάζεται η λειτουργία της, καθώς και το πλήθος των προσφερομένων θέσεων μαθητείας ανά ΕΠΑ.Λ. Οι θέσεις μαθητείας της πρόσκλησης, αφορούν μη δεσμευμένες θέσεις στις οποίες θα αντιστοιχηθούν υποψήφιοι σύμφωνα με τη διαδικασία μοριοδότησης που περιγράφεται στο άρθρο 5. Το Τμήμα
Β’/Δ.Ε.Ε.Κ. της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των προσκλήσεων αυτών.
..........

Άρθρο 5 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Η αίτηση κάθε υποψηφίου εξετάζεται από το ΕΠΑ.Λ. που δήλωσε ο υποψήφιος ως προτίμησή του. Οι έγκυρες αιτήσεις μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στις παρ. 2, 3, 4.
2. Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ισοδύναμου τίτλου, στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000) και προσφέρει ισοδύναμο αριθμό μορίων
.......

Άρθρο 6 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Άρθρο 8 ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Άρθρο 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Άρθρο 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Άρθρο 12 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Άρθρο 13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 14 ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Άρθρο 15 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Άρθρο 16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 17 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
Άρθρο 18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 19 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Άρθρο 21 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
..................................................
3. Όσοι εκπαιδευτικοί ασχοληθούν στην ολοκλήρωση του προγράμματος περιόδου 2021-2022 θα μπορούν να συμμετέχουν και στην υλοποίηση της περιόδου 2022- 2023 χωρίς επί πλέον περιορισμούς ως προς τις ώρες διδασκαλίας/εποπτείας που μπορούν να αναλάβουν σε τμήματα της νέας περιόδου.

4. Για την περίοδο 2022-2023 εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενοι από το Πλαίσιο Ποιότητας μαθητείας περιορισμοί στο πλήθος μαθητευομένων ανά επιχείρηση, δεν θα συνυπολογίζονται όμως τυχόν μαθητευόμενοι περιόδου 2021-2022.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αντικαθιστά την υπ’ αρ. 119730/2021 (Β’ 4531) υπουργική απόφαση, χωρίς να επαναφέρει τις όποιες αποφάσεις καταργούνται σε αυτή.
Δείτε το ΦΕΚ


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Νομοθετικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ
Βραβεία για διακεκριμένους νέους επιστήμονες του Ιδρύματος Μποδοσάκη
Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Β φάσης στα ΔΙΕΚ του υπουργείου παιδείας
Ανακοίνωση βαθμών για τους υποψηφίους των πανελλαδικών Ελλήνων του Εξωτερικού
Ανακοίνωση βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων των επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ 2022
83ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα μαθηματικά «Ο Θαλής» για το 2022-2023
Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών των Β και Γ τάξεων λυκείου