Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Αιτήσεις για πλήρωση θέσεων και για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό σχολείο Ηρακλείου 2022-2023

Diorismos.gr
Αιτήσεις για πλήρωση θέσεων και για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό σχολείο Ηρακλείου 2022-2023
Αιτήσεις για πλήρωση θέσεων και για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό σχολείο Ηρακλείου 2022-2023

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2022-2023

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νηπιαγωγών για το αγγλόφωνο τμήμα πλήρους ωραρίου (αναπληρωτές).
2. Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Δασκάλων για το αγγλόφωνο τμήμα πλήρους ωραρίου (αναπληρωτές).
3. Μια (1) θέση ΠΕ Μουσικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Ειδικότερα, πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από έλληνα εκπαιδευτικό με άριστη γνώση αγγλικής. Σε περίπτωση που αποσπαστεί Έλληνας εκπαιδευτικός με την απαιτούμενη γλωσσομάθεια, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Ισπανικής για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου και μία θέση ωρομισθίου 4 ωρών για τη διδασκαλία των μαθημάτων L2, L3, L4.
2. Μια (1) θέση ΔΕ Ιταλικής, για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών για τη διδασκαλία των μαθημάτων L3, L4.
3. Μια (1) θέση ΔΕ Μαθηματικών, για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου.
4. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Φυσικών Επιστημών (Φυσικός, Χημικός ή Βιολόγος) για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου και μία θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 14 ωρών.
5. Μια (1) θέση ΔΕ Φυσιογνώστη ή ΔΕ Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε δεύτερη ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας, για να διδάξει στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 12 ωρών στο ελληνόφωνο τμήμα.
6. Μια (1) θέση ΔΕ Φυσιογνώστη ή Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε δεύτερη ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας, για να διδάξει στη γαλλική γλώσσα. Πρόκειται για θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού 8 ωρών στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα.
7. Μια (1) θέση ΔΕ Φυσιογνώστη ή Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε δεύτερη ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας, για να διδάξει στη γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού 8 ωρών στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα.
8. Μια (1) θέση ΔΕ Πληροφορικής, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από έλληνα εκπαιδευτικό με άριστη γνώση αγγλικής. Σε περίπτωση που αποσπαστεί Έλληνας εκπαιδευτικός με την απαιτούμενη γλωσσομάθεια, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.

Γ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Πέντε (5) θέσεις ΠΕ και ΔΕ Αγγλικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια, πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία της Αγγλικής L II στο ελληνόφωνο τμήμα. Στη Δευτεροβάθμια, πρόκειται για τρεις (3) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 9 ωρών, για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα και για τη διδασκαλία των μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας L2, L3, L4, History, Human Sciences, Philosophy, Ethics.

2. Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ και ΔΕ Γαλλικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια, πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα για τη διδασκαλία της Γαλλικής L II. Στη Δευτεροβάθμια, πρόκειται για τρεις (3) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα, για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γαλλικής γλώσσας L2, L3, L4, Ethics, History, Human Sciences.

3. Τέσσερις (4) θέσεις Γερμανικής ΠΕ και ΔΕ για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια, πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία της Γερμανικής L II για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα. Στη Δευτεροβάθμια, πρόκειται για δύο θέσεις αναπληρωτή πλήρους ωραρίου και μια θέση ωρομισθίου εκπαιδευτικού 4 ωρών για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γερμανικής γλώσσας L2, L3, L4, Ethics, History, Human Sciences.

4. Δύο (2) θέσεις Εικαστικών ΠΕ και ΔΕ για το αγγλόφωνο και ελληνόφωνο τμήμα. Ειδικότερα, πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στην Πρωτοβάθμια και μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στη Δευτεροβάθμια. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που αποσπαστεί Έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου με την απαιτούμενη γλωσσομάθεια, δεν θα ισχύσουν τα συγκεκριμένα κενά.

5. Δύο (2) θέσεις Φυσικής Αγωγής ΠΕ και ΔΕ για το αγγλόφωνο και το ελληνόφωνο τμήμα. Ειδικότερα, πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου στην Πρωτοβάθμια και μία θέση ωρομισθίου εκπαιδευτικού 6 ωρών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 24-6-2022 και λήγει 1-7-2022 και ώρα 15.00
Δείτε την προκήρυξη


Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2022- 2023

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
2. Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, για το ελληνόφωνο τμήμα.
3. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).
4. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).
5. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
1. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα για τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, Ηθικής, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως L3/4 και Ελληνικής γλώσσας σε μαθητές της κατηγορίας Ι.
2. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα, με άριστη γνώση της Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.
3. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
4. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ04 Φυσικών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
5. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 24-6-2022 έως και 1-7-2022 και ώρα 15:00.
Δείτε την προκήρυξη


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 8.487 μόνιμων εκπαιδευτικών
Ανακοινοποίηση του προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ
Ξεκινούν την Τρίτη οι αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το 2022-2023
Κανονισμός λειτουργίας ιδιωτικών ΙΕΚ
Προσωρινός αξιολογικός πίνακας ωρομίσθιου προσωπικού στα καλλιτεχνικά σχολεία
Εξεταστικά κέντρα υποψηφίων «Ελλήνων του εξωτερικού» για την εισαγωγή στα ΑΕΙ 2022
Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων ΓΕΛ για το 2022-2023