Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Αιτήσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες από το ΕΚΠΑ

Diorismos.gr
Αιτήσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες από το ΕΚΠΑ
Αιτήσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες από το ΕΚΠΑ

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131398, του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (αρ. πρ. 2261/09-06-2021, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους

Προσκαλεί
Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1 ) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ) , καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει αυτοδύναμα όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙI της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανατιθέμενα μαθήματα πρέπει να είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται ως συνημμένα τρία αρχεία σε μορφή (pdf):
α) η πρόταση που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι,
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι o/η υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και τα αρχεία που αποστέλλει είναι αντίγραφα των πρωτότυπων που έχει στην κατοχή του/της, ενώ το περιεχόμενο αυτών είναι αληθές και ακριβές.
γ) ενιαίο αρχείο με ότι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας που καλούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση όπως περιγράφονται παραπάνω στην σελίδα 6.
Η πρόταση (α) και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες από τον/την υποψήφιο/α με την χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, άλλως να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένες και να αποστέλλονται ως σκαναρισμένα αρχεία. Το email αποστέλλεται αποκλειστικά από το email του/της υποψηφίου/ας που έχει δηλωθεί ως στοιχεία επικοινωνίας τόσο στην πρόταση, όσο και στην υπεύθυνη δήλωση που αποστέλλεται. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη (25/01/2022), και ώρα 14:00.
Η κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. ή θα αποσταλούν στο email protocol@elke.uoa.gr έως την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία που θα λάβει πρωτόκολλο η αίτηση.
Δείτε την πρόσκληση


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Οριστικοί πίνακες θέσεων διευθυντών πρότυπων ΕΠΑΛ
Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις συμβούλων εκπαίδευσης
Αιτήσεις για στεγαστικό επίδομα για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ
Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β
Τοποθετούνται οι πρώτοι σύμβουλοι εκπαίδευσης που θα ξεκινήσουν την ατομική αξιολόγηση
Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στις ΠΚΕ των στρατιωτικών σχολών