Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΑΠ

Diorismos.gr
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΑΠ
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΑΠ

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με χην απόφαση της 174ηζ/26-01-2021 συνεδρίασης της Κοσμητείας ΣΑΕ και έχοντας υπόψη το Ν.4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της ΣΑΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 3596/29-08-2020/ τ. Β'), αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδακτορικών φοιτητών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ της Σχολής και με καταληκτική ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2021. Οι επιβλέποντες και τα προτεινόμενα πεδία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:

Βασιλεία Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια
1. Αποτίμηση ψηφιακών ικανοτήτων ενηλίκων στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση Πρόσθετες Προϋποθέσεις:
Είναι απαραίτητο να τηρούνται ταυτόχρονα οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Κάτοχος Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο της Πληροφορικής.
- Κάτοχος Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής ή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα συναφές με την αποτίμηση ψηφιακών ικανοτήτων ενηλίκων στην εκπαίδευση (εμπειρική έρευνα [υποχρεωτική υποβολή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας]).

Εμμανουήλ Κουτούζης, Καθηγητής
1. Επαγγελματική Ανάπτυξη Στελεχών Εκπαίδευσης: Συμβουλευτική, Mentoring, Ε-mentoring.?
Πρόσθετες Προϋποθέσεις: Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας ή στις Επιστήμες της Αγωγής του ΕΑΠ με Διπλωματική Εργασία συναφή με ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης/επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ή στελεχών,
2. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και συνεργατικές πρακτικές: Συμβολή στην βελτίωση της ποιότητας του έργου των εκπαιδευτικών.
Πρόσθετες Προϋποθέσεις: Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας ή στις Επιστήμες της Αγωγής του ΕΑΠ με Διπλωματική Εργασία συναφή με ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης/επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ή στελεχών.

Γεώργιος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής
1. Μελέτη της επίδρασης της εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering &, Mathematics) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικού τρόπου σκέψης και κριτικού στοχασμού σε ομάδες εκπαιδευομένων που συμμετέχουν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
2. Αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου ενηλίκων εκπαιδευόμενων καϋώς και πολιτισμικών στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στην διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας με στόχο την κριτική συνειδητοποίηση και τον μετασχηματισμό παραδοχών αναφορικά με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.
3. Φαινομενολογικές και εϋνογραφικές προσεγγίσεις του φαινομένου της μάϋησης ενηλίκων σε επαγγελματικούς χώρους με έμφαση στους χώρους των επαγγελμάτων υγείας, φροντίδας και κοινωνικής προστασίας: κοινότητες πρακτικής, άτυπες μορφές μεταφοράς γνώσης και επαγγελματική αναγνώριση.
4. Αυτοεΰνογραφικές/αυτοβιογραφικές προσεγγίσεις στην κατανόηση της διεργασίας σύνδεσης της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων. Αξιοποίηση ερευνητικών προσεγγίσεων που βασίζονται στην τέχνη για την κατανόηση της δόμησης του επαγγελματικού εαυτού των εκπαιδευτών ενηλίκων.
5. Φιλοσοφικές και ϋεολογικές επιδράσεις στη διαμόρφωση των σύγχρονων ϋεωριών μάϋησης και εκπαίδευσης ενηλίκων: διερεύνηση των αϋέατων σχέσεων του έργου των
Wittgenstein, Popper, Krishnamurti και Buber στις ϋεωρητικές προσεγγίσεις για τη μάΰηση και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Δημήτριος Φίλιππης, Επίκουρος Καθηγητής
1. Πολιτισμός και Ιστορία της Ισπανίας στη νεότερη και σύγχρονη εποχή.
2. Ελλάδα-Ισπανία-Πορτογαλία: η μετάβαση στη δημοκρατία.
3. Ιστορία του λαδιού και της ελιάς στη Μεσόγειο.

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Υποβολή αιτήσεων - Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), ο υποψήφιος υποβάλλει στην γραμματεία της ΣΑΕ αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων της ΔΔ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Προσχέδιο της ΔΔ, Μια αναλυτική πρόταση έρευνας, έκτασης 4.500-5.000 λέξεων στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται:
I. Αρχική βιβλιογραφική επισκόπηση για το προτεινόμενο θέμα, με έμφαση στην πρόσφατη διεθνή και ελληνική συναφή βιβλιογραφία. Στην επισκόπηση, εκτός από τη θεωρητική θεμελίωση, θα πρέπει να αναδεικνύεται το ερευνητικό κενό στο συγκεκριμένο πεδίο, συνεπώς και το ερευνητικό πρόβλημα και η σημασία της διερεύνησής του.
II. Επιμέρους ερευνητικούς στόχους, οι οποίοι θα σχετίζονται με τα βασικά σημεία που αναδεικνύονται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση.
III. Μεθοδολογική πρόταση, στην οποία θα προτείνονται το είδος της έρευνας, ο πληθυσμός, το μέγεθος του δείγματος και άλλα κατά περίπτωση πιθανά στοιχεία μεθοδολογίας (όπως οι πρωτογενείς πηγές), τα οποία κρίνονται απαραίτητα.
Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αυτή δεν θα είναι απόλυτα δεσμευτική για την εξέλιξη της ΔΔ.

» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Σ. Ιωάννου
Αποτελέσματα ενστάσεων - αιτήσεων θεραπείας μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Θέση Ακαδημαϊκού υποτρόφου στο τμήμα ψηφιακών μέσων του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Προσλήψεις 1.054 εκπαιδευτικών ΙΔΟΧ για το 2020-2021
Αιτήσεις αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021
Με ποια διαδικασία ένα σχολείο μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρότυπο ή πειραματικό
Απαντήσεις σχετικά με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από το ΙΕΠ